Ngày 05/01/2023, UBND huyện Cần Đước đã có buổi gặp gỡ đoàn sinh viên Khoa Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đến quê hương tìm hiểu về những nét đặc trưng của huyện, qua đó quảng bá những giá trị truyền thống của địa phương đến nhiều nơi.

Cần Đước gặp gỡ đoàn sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

Chia sẻ với đoàn sinh viên Khoa Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Vương thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đoàn kết, phấn đấu đạt được trong thời gian qua, được công nhận huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, huyện anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và đang quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2023. Đặc biệt hiện nay huyện đang phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển du lịch. Toàn huyện có 14 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 03 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia cùng với nhiều ngành nghề truyền thống đặc trưng.

 Tiến sĩ Trần Thị Mai Nhân - Quyền Trường Khoa Việt Nam học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các giảng viên và 32 sinh viên nước ngoài khoa Việt Nam học bày tỏ sự vui mừng khi được huyện tiếp đón chu đáo và có sự phối kết hợp tốt với trường để các sinh viên có điều kiện tìm hiểu về đất và con người Cần Đước,về các giá trị lịch sử - văn hóa làm nên bề dày truyền thống của địa phương.

Trong thời gian từ ngày 05/01 đến ngày 09/01/2023, đoàn sẽ tổ chức 04 nhóm đến các địa điểm gồm di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đình Tân Chánh và lăng mộ Nguyễn Khắc Tuấn, đình Vạn Phước xã Mỹ Lệ, hộ gia đình sản xuất đàn tại xã Tân Chánh và làm lạp xưởng tươi ở thị trấn Cần Đước./.

Mỹ Duyên - Phan Lắm

Nguồn: https://la34.com.vn/can-duoc-gap-go-doan-sinh-vien-truong-dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-104439.html