Ngày 17/12/2021, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐH KHXH&NV, ĐHQG – HCM) đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên Kim Sung Hyun, quốc tịch Hàn Quốc với đề tài: Du lịch làng cổ: so sánh trường hợp làng cổ Long Tuyền (thành phố Cần Thơ, Việt Nam) và làng cổ Haehoe (thành phố Andong, Hàn Quốc, do TS.Võ Công Nguyện hướng dẫn.

Đây là học viên có quá trình học tập tiếng Việt lâu dài tại Khoa Việt Nam học. Từ khi đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh, anh Kim Sung Hyun đã chọn Khoa Việt Nam học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG - HCM để học tiếng Việt. Sau đó, anh đã trúng tuyển vào đại học, ngành Việt Nam học tại Trường. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, anh đã tiếp tục học cao học ngành Việt Nam học.

Với sự nỗ lực không ngừng cùng với sự giúp đỡ tận tình của cán bộ hướng dẫn khoa học, học viên đã hoàn thành luận văn trước thời hạn và bảo vệ thành công luận văn trước Hội đồng.

Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ đã nhất trí thông qua luận văn với số điểm khá cao và kết luận học viên Kim Sung Hyun xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ Việt Nam học.

Đây là học viên người nước ngoài thứ 3 bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ ngành Việt Nam học trong năm 2021.

Hình ảnh bảo vệ luận văn