TTO - Lần đầu tiên ngành Việt Nam học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển thí sinh là người Việt Nam. Cử nhân ngành này có thể giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, ngoại giao...

Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) lần đầu tuyển thí sinh Việt Nam cho ngành Việt Nam học - Ảnh: M.G.

Cụ thể, năm nay ngành Việt Nam học tuyển 50 chỉ tiêu với các tổ hợp môn xét tuyển: C00; D01; D14. Ngành này tập trung đào tạo hai khối lượng kiến thức chủ yếu là nghiên cứu và giảng dạy văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam và nghiên cứu, hướng dẫn du lịch.

Cử nhân Việt Nam học có thể làm việc ở các vị trí như: hướng dẫn viên du lịch chuyên sâu về văn hóa Việt Nam, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sự kiện, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước liên quan đến đất nước Việt Nam...

Bên cạnh đó, trường cũng tuyển sinh hai ngành mới là quản lý giáo dục và tâm lý học giáo dục.

 

Trong đó quản lý giáo dục 50 chỉ tiêu, xét tuyển các tổ hợp môn: C00; A01; D01; D14. Ngành này đào tạo các nội dung kiến thức chính: lãnh đạo và quản lý trường học; quản lý các hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dân; quản lý và đảm bảo chất lượng trong giáo dục; quản lý công tác hành chính tại các tổ chức giáo dục.

Ngành tâm lý học giáo dục (mã ngành: 7310403) xét tuyển các tổ hợp môn: B00; B08; D01; D14. Ngành này đào tạo các khối lượng kiến thức như: khám phá đời sống tâm lý của con người, cơ sở tâm lý học của các hoạt động giáo dục trong nhà trường, kỹ năng thực hành nghề tham vấn tâm lý nói chung và tham vấn tâm lý học đường nói riêng…

Nguồn:https://tuoitre.vn/nganh-viet-nam-hoc-lan-dau-tuyen-thi-sinh-nguoi-viet-20210514085909361.htm?fbclid=IwAR1wCw0AnizbH9zzvPCSnblwdkTI-PTCnSEvTm3y-lMprMkiSMLRHmktHfs