Trong 6 tháng vừa qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 các hoạt động của hệ cao học tại Khoa Việt Nam học đã bị ảnh hưởng ít nhiều. Các lớp học đã được triển khai theo hình thức dạy học online và việc tiến hành nghiên cứu của các học viên cũng bị tác động bởi tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, không vì thế mà các học viên của Khoa tạm ngưng hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như việc viết luận văn thạc sĩ của bản thân. Kết quả của sự nỗ lực đó là việc trong những ngày đầu tháng 07 vừa qua, Khoa Việt Nam học đã thành lập được 2 hội đồng bảo vệ luận văn cho học viên khóa 2016/1.

Hai đề tài luận văn vừa được bảo vệ thành công là: “Biến đổi sinh kế của người Việt ở Cù lao Giêng huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang (Trường hợp xã Bình Phước Xuân)” của học viên Cao Văn Đức và đề tài “Đời sống văn hóa của người Dao Thanh Y tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai” của học viên Trịnh Duy Tân.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm luận văn vì những lý do khách quan như: địa bàn nghiên cứu xa xôi; những hạn chế trong việc gặp gỡ, tiếp xúc với người dân địa phương; cản trở do tình hình dịch bệnh;…nhưng các học viên đã không bỏ cuộc. Cùng với sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của giảng viên hướng dẫn, các học viên đã hoàn thành tốt luận văn và nhận được điểm đánh giá khá cao từ phía Hội đồng. Hai học viên CaoVăn Đức và Trịnh Duy Tân xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ ngành Việt Nam học.

Một số hình ảnh của 2 buổi bảo vệ luận văn: