Dịch cúm viêm phổi cấp do virus Corona gây ra đang trở nên hết sức nguy hiểm. Ngày 1/2/2020 Thủ tướng đã ký quyết định công bố dịch cúm Corona tại Việt Nam. Trường Đại học KHXH và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM đã có những biện pháp kịp thời đối phó với tình hình. Khoa Việt Nam học là nơi có đông sinh viên, học viên nước ngoài, tình hình đối phó với dịch cúm phức tạp hơn. Khoa Việt Nam học thông báo một số biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch cúm Corona như sau:

A. Đối với sinh viên chính quy, liên kết, học viên cao học, học viên các lớp ngắn hạn:

 1. Thực hiện mang khẩu trang khi đến trường 100% , rửa tay thường xuyên bằng xà phòng/ thuốc sát trùng đúng cách;
 2. Sinh viên lớp Đại học Chính pháp Tây Nam (Trung Quốc), sinh viên, học viên về Trung Quốc nghỉ Tết âm lịch sẽ lùi ngày nhập học 01 tháng, học lại vào 3/3/2020;
 3. Sinh viên hệ chính quy, học viên cao học, học viên các lớp tiếng Việt ngắn hạn sẽ lùi ngày học tập 01 tuần, (bắt đầu ghi danh/ học lại vào Thứ Hai ngày 10/2/2020) để học viên và Khoa có đủ thời gian thực hiện một số biện pháp phòng ngừa dịch cúm cần thiết;
 4. Sinh viên, học viên nào bị ho sốt, liên hệ với Trạm Y tế Trường (bà Phạm Thị Thu Hương, SĐT: 0909365648).

B. Đối với giảng viên, chuyên viên của Khoa:

 1. Thực hiện mang khẩu trang khi đến trường 100% , rửa tay thường xuyên bằng xà phòng/ thuốc sát trùng đúng cách;
 2. Tiến hành thống kê số sinh viên, học viên Trung Quốc đang học ở Khoa để giảng viên và giáo vụ theo dõi tình hình sức khỏe;
 3. Giảng viên, chuyên viên của Khoa phát hiện sinh viên, học viên bị ho sốt thì đề nghị các sinh viên, học viên ấy đo thân nhiệt và nghỉ ngơi ở nhà 14 ngày, hoặc hướng dẫn đến Trạm Y tế Trường (SĐT ở trên). SV, HV chỉ được chấp nhận quay lại học khi có chứng nhận không bị cúm Corona của của cơ sở y tế có chức năng.

C. Đối với Khoa Việt Nam học:

 1. Tiến hành lắp bảng kính trước bàn tiếp học viên đến ghi danh, sinh viên đến liên hệ để đảm bảo an toàn cho chuyên viên và sinh viên, học viên;
 2. Chuẩn bị khẩu trang để cung cấp cho sinh viên, học viên đến làm việc mà quên đeo khẩu trang;
 3. Đặt xà phòng/ thuốc sát trùng rửa tay ở tất cả các nhà vệ sinh trong khu vực Khoa Việt Nam học;
 4. Theo dõi chặt chẽ tình hình và thông báo của Nhà Trường về dịch cúm Corona để có biện pháp phòng ngừa kịp thời;
 5. Thông báo về dịch cúm đến học viên, sinh viên qua email/ điện thoại và qua trang web của Khoa: vns.edu.vn

TRƯỞNG KHOA

      (đã ký)

PGS.TS.Lê Giang