Ngày 9 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Khoa Việt Nam học kết hợp với Khoa Văn học (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM) đã tổ chức sinh hoạt khoa học với chủ đề “Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và công bố Việt Nam học”.

Đến dự buổi sinh hoạt có một số học giả đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, đông đảo các nhà nghiên cứu, giảng viên từ nhiều trường đại học, từ Khoa Việt Nam học, Văn học và một số khoa khác trong trường.

Sau phần giới thiệu các học giả và mục đích của buổi sinh hoạt của PGS.TS. Lê Giang, Trưởng Khoa Việt Nam học là phần trình bày của 3 học giả:

GS.Liu Yu-Jun 劉玉珺 (Đại học Giao thông Tây Nam / Southwest Jiaotong University, Trung Quốc) với báo cáo: "Thư tịch Hán Nôm Việt Nam tại Trung Quốc " /中国所藏的越南汉喃古籍 ;

  1. Chen Yi-Yuan 陳益源 (Trần Ích Nguyên, Đại học Chengkung, Đài Loan) với báo cáo "Sử liệu văn học Việt Nam còn lại ở Trung Quốc" / 遺留在中國的越南文學史料
  2. Xu Yi-Ling 許怡齡 (Đại học Văn hoá Trung Quốc, Đài Bắc, Đài Loan) với báo cáo "Phương hướng nghiên cứu Việt Nam của Viện Nghiên cứu Khoa học xã hội Nhân văn Đông Á, Đại học Văn hoá Trung Quốc và vấn đề xuất bản tư liệu Hán Nôm Việt Nam tại Đài Loan những năm gần đây".

Sau báo cáo là phần thảo luận về các vấn đề liên quan đến các báo cáo được trình bày. Cuối cùng là phần bàn về hợp tác trong việc xuất bản sách, tạp chí về Việt Nam học. Việc tăng cường công bố quốc tế nghiên cứu về Việt Nam của các giảng viên và nghiên cứu sinh (tương lai) của Khoa là một định hướng lớn, lâu dài của Khoa mà việc hợp tác với các đại học lớn trong khu vực là những bước khởi đầu quan trọng.

(VNH)

Hình ảnh trong buổi sinh hoạt