Trong tháng 10, Khoa Việt Nam học đã thành lập 2 hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên Võ Thị Ngọc Thanh với đề tài “Văn hóa biển của ngư dân và cư dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận” và học viên Đồng Thanh Hải với đề tài “Đời sống văn hóa của người Ê Đê, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên” cùng thuộc khóa 2015-2017.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của cán bộ hướng dẫn khoa học, hai học viên đã hoàn thành luận văn đúng thời hạn và bảo vệ thành công luận văn trước Hội đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm luận văn như phải đi điền dã ở những vùng có địa hình hiểm trở, các vùng dân tộc ít người, nhưng học viên vẫn cố gắng hoàn thành luận văn của mình. Qua đó đã thấy được sự nỗ lực rất cao trong quá trình học tập và nghiên cứu của học viên. Vì vậy, các luận văn đã được Hội đồng thông qua với số điểm khá cao và đã đóng góp được những tài liệu mới cho nghiên cứu. Các học viên xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ Việt Nam học.

TN