Trong tháng 6 vừa qua, Khoa Việt Nam học đã tổ chức thành công 3 buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên của Khoa, bao gồm:

Stt

Họ tên HV

Tên đề tài

Người hướng dẫn

Ngày bảo vệ

 

 

1

 

Nguyễn Hồng Thủy Tiên

Văn hóa ứng xử của sinh viên các trường cao đẳng ở thành phố Sóc Trăng trong giai đoạn hiện nay

 

PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thơ

21/6/2019

 

2

 

Phan Thị Ánh Hồng

Văn hóa tổ chức đời sống của người Ê Đê tại Buôn Niêng, Xã Ea Noul, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk

TS.Đinh Thị Dung

28/6/2019

 

3

Phạm Huỳnh Đăng Khoa

Khai thác giá trị văn hóa Phật giáo trong hoạt động du lịch tại Thành phố Huế

TS.Đinh Thị Dung

28/6/2019

 

Với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ hướng dẫn khoa học, các học viên đã thực hiện luận văn đúng thời hạn. Sau hơn 2 tiếng làm việc nghiên túc với những nhận xét mang tính khoa học từ phía Hội đồng, các luận văn đã được thông qua với số điểm khá cao

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm luận văn nhưng qua đó đã thấy được sự nỗ lực rất lớn từ các học viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, vì vậy các học viên xứng đáng được nhận học vị Thạc sĩ Việt Nam học.