Sáng ngày 21/6/2019, Khoa Việt Nam học đã tổ chức xét duyệt đề cương cho học viên cao học khóa 2017 đợt 2. Hội đồng do PGS.TS.Lê Giang làm Trưởng tiểu ban, TS.Nguyễn Thị Thanh Hà làm Thư ký và TS.Đinh Thị Dung làm Ủy viên. Sau 4 tiếng làm việc 9 đề tài đã được hội đồng thông qua.

Với sự định hướng, góp ý chỉnh sửa của các thành viên Hội đồng, các đề tài đã trở nên rõ ràng, khoa học và đúng với chuyên ngành Việt Nam học hơn. Các đề tài hướng đến nghiên cứu nhiều mặt khác nhau của đời sống văn hóa Việt Nam, cá biệt có đề tài còn tìm hiểu việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng người Kinh ở nước ngoài. Hy vọng các học viên dưới sự hướng dẫn của giảng  viên sẽ hoàn thành luận văn theo đúng tiến độ đào tạo và đạt kết quả tốt.

Tuyết Nga