Theo thông tin từ phía Ban Tổ Chức Hội thảo, hiện tại do phía BTC chưa nhận được bài tham gia Hội thảo của quý Thầy/Cô Khoa Việt Nam học, trường ĐHKHXH&NV TPHCM, nên BTC xin gia hạn thêm thời gian gửi tham luận như sau:
 
Hạn cuối gửi toàn văn : ngày 20 tháng 10 năm 2018