Với mục đích nắm bắt tình hình để kịp thời tư vấn, định hướng và hỗ trợ học viên cao học của Khoa trong việc định hướng, xác định đề tài, xây dựng kế hoạch nghiên cứu và thực hiện luận văn cao học, Khoa Việt Nam học sẽ tổ chức buổi Seminar cho các học viên khóa 16, 17, 18 với chương trình cụ thể như sau:

v Thời gian: 8g00, thứ năm, ngày 18/10/2018

v Địa điểm:  Phòng D202 - Trường Đại học KHXH & NV

v Nội dung: Tại buổi Seminar, yêu cầu các học viên từng khóa thuyết trình những nội dung cụ thể như sau:

  1. Học viên K16: Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn
  2. Học viên K17: Trình bày đề tài và đề cương chi tiết dự kiến của luận văn
  3. Học viên K18: Trình bày ý tưởng về hướng nghiên cứu và kế hoạch dự kiến     thực hiện đề tài nghiên cứu

Xin trân trọng kính mời quý Thầy/Cô và các Anh/Chị học viên sắp xếp thời gian đến tham dự.