Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2021-2022, Nhà trường thông báo triển khai Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên và học phần sinh hoạt định hướng đầu khóa dành cho sinh viên năm thứ nhất, khóa tuyển sinh năm 2021 như sau:
 
Thời gian: từ ngày 27/9 đến ngày 03/10/2021.
Hình thức học tập: trực tuyến.
Lịch học tập cụ thể cho từng ngành xem tại file đính kèm.
 
Thông tin thêm:
- Link vào lớp được gửi qua email sinh viên trước buổi học, sinh viên truy cập vào liên kết được gửi qua email để tham gia các lớp học trực tuyến;
 
- Trường hợp sinh viên không nhận được thông báo lớp học, vui lòng gửi phản hồi về Phòng Công tác sinh viên qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên là hoạt động bắt buộc đối với các sinh viên đang học tại Trường. Sinh viên có nghĩa vụ tham dự đầy đủ buổi học và hoàn tất bài kiểm tra đánh giá theo quy định. Sinh viên không tham gia học tập và thực hiện kiểm tra đánh giá sẽ bị xử lý theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của Trường được ban hành kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-XHNV-CTSV, ngày 20 tháng 10 năm 2019.
 
Nhà trường đề nghị các khoa/bộ môn thông báo thông tin trên cho sinh viên được biết và tham dự Tuần sinh hoạt công dân-sinh viên theo quy định.