Hiện nay, tình hình dịch cúm COVID-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát. Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân Văn, Đại học Quốc gia Thành phố HỒ Chí Minh đã quyết định cho học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên và học viên các lớp ngắn hạn đi học trở lại từ ngày 04/5/2020.

Khoa Việt Nam học sẽ mớ lại các lớp học tiếng Việt đang tạm ngưng từ ngày 11/5/2020 và thông báo về việc khai giảng các khóa mới như sau:

  • Thời gian khai giảng dự kiến:

Khóa 280: Khai giảng ngày 18/5/2020

Khóa 281: Khai giảng ngày 25/5/2020

Khóa M265 (Thứ 2-4-6): Khai giảng ngày 18/5/2020

Khóa T262 (thứ 3-5): Khai giảng ngày 21/5/2020

  • Thời gian đăng ký: Từ ngày 04/5/2020, từ 8 giờ 00 đến 19 giờ 30 mồi ngày (từ thứ hai đến thứ Sáu).
  • Chế độ ưu đãi: Học viên đăng ký học các lớp tiếng Việt Khóa 280, Khóa M265 & T262 sẽ được giảm 10% học phí. Các quy định về giảm học phí khi học viên trả trọn khóa và trước ngày khai giảng 03 ngày vẫn theo quy định cũ (giảm 5%).

Thông tin chi tiết về Khóa học, xin vui lòng tham khảo trên website cùa Khoa Việt Nam học: http://vns.edu.vn hoăc liên hệ trực tiếp tại văn phòng Khoa Việt Nam học (phòng C002).

Trân trọng,