(áp dụng từ  ngày 1 tháng 9 năm 2019)

 Khoa Việt Nam học thông báo về giá học phí từ 1/9/2019 như sau:

1. Học phí học tiếng Việt lớp đặt riêng:

Học tại Trường:                                                                      (Đơn vị tính: VNĐ)

 

Số

Học viên /lớp

Đơn giá/tiết/

nhóm

(T.Việt)

Đơn giá/tiết/

nhóm

(C.Ngành)

Đơn giá/nhóm/chuyên đề

Chuyên đề

2 tiết

Chuyên đề

3 tiết

Chuyên đề

4 tiết

1 học viên

350.000

440.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

2 học viên

400.000

500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

3 học viên

510.000

630.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

Từ 4-6 học viên

680.000

850.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

Từ 7-9 học viên

800.000

950.000

4.500.000

5.500.000

6.500.000

Từ 10-12 học viên

950.000

1.150.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Từ 13-15 học viên

1.100.000

1.400.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

Từ 16-20 học viên

1.250.000

1.600.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Từ 21-30 học viên

1.400.000

1.700.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Từ 31-40 học viên

1.500.000

1.800.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

Từ  41 học viên

1.600.000

1.900.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

 

2. Học phí học tiếng Việt lớp nhóm mở:                               (Đơn vị tính: VNĐ)

 

Trình độ học

Học phí/học viên/khóa 40 tiết

Học phí/học viên/khóa 80 tiết

Sơ cấp

3.200.000

6.400.000

Trung cấp

3.600.000

7.200.000

Cao cấp

3.800.000

7.600.000

 

3. Học phí lớp Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ:

Học phí: 4.200.000 đ/học viên/khóa 80 tiết bao gồm lệ phí kiểm tra và cấp Chứng chỉ.

  Lưu ý :

-  Học phí tăng từ 5%- 7%  so với trước đây

- Các quy định khác về phụ phí dạy bên ngoài, giảm học phí nếu trả trước ngày khai giảng vẫn áp dụng như trước đây.

Trân trọng

HCM, ngày 25 tháng 6 năm 2019

           TRƯỞNG KHOA

 

 

       PGS. TS. LÊ GIANG