Ngày 13-5-2019, PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng đã ký thông báo số 08/TB-XHNV-TT&QHDN về việc sử dụng logo trường phiên bản điều chỉnh.


Phiên bản logo Trường vừa được điều chỉnh và công bố

Từ trước đến nay, logo Trường được điều chỉnh một vài lần và hiện nay có nhiều phiên bản khác nhau ảnh hưởng đến việc nhận diện thương hiệu. Ở lần điều chỉnh này, Nhà trường quyết định điều chỉnh màu sắc một số chi tiết, đổi phông chữ và thiết kế khối hình Khuê Văn Các có chữ “USSH – VNUHCM”…

Thông báo cũng nêu rõ đối với các sản phẩm đã in ấn như: huy hiệu, bao thư, tài liệu giới thiệu Trường...thì sử dụng hết và sau đó thay bằng logo phiên bản điều chỉnh ở lần thực hiện sau.

Các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên có thể tải để sử dụng tại website Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp (http://oce.hcmussh.edu.vn/), phòng Hành chính – Tổng hợp (http://hcth.hcmussh.edu.vn/).