PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ

Tóm tắt

Nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai là một vấn đề thú vị nhưng khá phức tạp, đó là trung tâm điểm của những biến đổi ngữ âm quan trọng trong tiếng Raglai. Trong bài viết này, chúng tôi đi vào tìm hiểu nguyên nhân hình thành cũng như phạm vi phân bố của các nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai từ đó để hiểu rõ thêm về ngôn ngữ Raglai nói riêng và các ngôn ngữ cùng nhánh nói chung.

Nguyên âm mũi hóa trong tiếng Raglai

TS. Huỳnh Công Hiển

Tóm tắt 

Nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối với 4 từ đại diện là “tất cả”, “mọi”, “cả” và “suốt” cùng với cấu trúc “nào… cũng” và “gì… cũng” nằm trong chương trình tiếng Việt sơ cấp dành cho các học viên người nước ngoài. Bằng việc phân tích các đặc trưng ngữ nghĩa và các khả năng kết hợp của mỗi từ trong nhóm, bằng việc xác định một hướng tiếp cận, một hướng khai triển và xây dựng hệ thống bài tập, bài viết hy vọng giúp các học viên có khả năng sử dụng chuẩn xác nhóm từ này trong tiếng Việt.

Tiếng Việt sơ cấp cho người nước ngoài - nhóm từ chỉ số lượng tuyệt đối

TS. Lê Thị Minh Hằng

Tóm tắt

Đại từ nói chung và THẾ/VẬY nói riêng, là một nhóm từ không lớn xét về mặt số lượng, nhưng chúng thực hiện chức năng quan trọng đặc biệt, đó là chức năng hồi chỉ những điều đã được nói đến trong phát ngôn trước đó cũng như trực chỉ những sự kiện hay sự việc có thực trong thực tế. Vì lẽ đó, chúng được sử dụng một cách thường xuyên, với tần số cao hàng đầu.

“thế”/ “vậy” dưới góc độ thực hành tiếng Việt

PGS.TS. Lê Khắc Cường – Thạc sĩ Phan Trần Công

 

Tóm tắt

Hiện nay, vấn đề tộc danh Tà Mun đang được giới khoa học quan tâm nghiên cứu sau khi công luận cho rằng không nên xếp nhóm Tà Mun vào tộc người Chrau hoặc Stiêng như đã làm trước đây, vì người Tà Mun có ngôn ngữ và văn hoá khác với hai tộc người nói trên. Bản thân bà con Tà Mun có ý thức rõ và luôn khẳng định mình là tộc người Tà Mun. Bài viết là kết quả của đợt điền dã ngôn ngữ học được tổ chức vào cuối tháng 3/2013 và tháng 7/2013 tại một số huyện thuộc tỉnh Tây Ninh và Bình Phước có đông đồng bào Tà Mun sinh sống.

Ghi nhận bước đầu về ngữ âm tiếng Tà Mun ở Tây Ninh và Bình Phước

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hân

Tóm tắt

Với sinh viên Hàn Quốc học tiếng Việt, việc xây dựng, vận dụng những chuỗi từ như danh ngữ, động ngữ vào trong câu đôi khi có những nhầm lẫn trong việc xác định chức năng ngữ pháp, quan hệ tuyến tính, quan hệ lựa chọn và tính ràng buộc giữa các thành tố trong cấu trúc. Trong cương vị của cái lựa chọn, vị trí đứng trước được dành cho trung tâm - đơn vị chi phối và có quyền lựa chọn yếu tố phụ thuộc.

Chuỗi từ trong cách vận dụng  của sinh viên Hàn Quốc

Dao Muc Dich and Nguyen T. Anh Thu

Abstract

This paper reports a study that investigated the acoustic correlates of the intonation patterns of statements versus various kinds of questions in Southern Vietnamese. Sentences identical in segmental make-up and lexical tone were elicited in nine different contexts:

Acoustic Correlates of Statement and Question Intonation in Southern Vietnamese

Nguyễn Cung Thông

Bài viết này bàn về khả năng tên gọi 12 con giáp có gốc là tiếng Việt cổ, chú trọng đến chi thứ 12 là Hợi, đặc biệt cho năm Kỷ Hợi sắp đến (5/2/2019). Bài này đánh số là 5B vì là phần tiếp theo của các bài 5, 5A cùng một chủ đề - các bài 5 và 5A đã được viết cách đây nhiều năm. 

Nguồn gốc Việt (Nam) của tên 12 con giáp - Hợi gỏi cúi/heo

ThS. Võ Thị Ngọc Ân

Bài viết trình bày đặc điểm, các kiểu chuyển loại của từ trong tiếng Việt và tiếng Anh; đồng thời gợi mở một số cách thức giảng dạy từ chuyển loại dựa trên cơ sở đối chiếu sự tương đồng và dị biệt của hiện tượng chuyển loại giữa hai ngôn ngữ này.

Hiện tượng chuyển loại trong tiếng Việt và tiếng Anh – ứng dụng vào dạy tiếng