Th.S. Nguyễn Thị Hoàng Yến [1]

TÓM TẮT

Xét theo k ế t pháp, cấu trúc kết quả (CTKQ) trong tiếng Việt có hai kiểu cấu tạo chính: (1) Kiểu thứ nhất là CTKQ được tạo thành từ hai mệnh đề thể hiện hai sự tình nhân - quả có quan hệ chính -phụ; (2) Kiểu thứ hai từ mô hình câu đơn kết hợp với ngữ vị từ chỉ trạng thái kết quả. Trong kiểu cấu tạo th ứ hai lại có thể chia thành các kiểu cấu tạo khác nhau dựa trên tính ch ấ t, vị trí chuyển tác/ vô tác của vị từ trung tâm. Bài viết hệ thống các kiểu loại CTKQ và miêu tả sơ bộ đặc trưng ngữ nghĩa - ngữ pháp của chúng.

TS. Nguyễn Huỳnh Lâm

Tóm tắt

            Báo cáo thực hiện trên tình huống thực tế của đối tượng học viên người Hàn Quốc học tiếng Việt. Học viên có những phát ngôn đúng ngữ pháp nhưng lại không phù hợp với tình huống hoặc đối tượng giao tiếp. Những lỗi này sẽ làm cho mục đích giao tiếp kém hiệu quả và đôi khi phản tác dụng. Qua khảo sát chiến lược cầu khiến bằng tiếng Hàn Quốc, chúng tôi so sánh với chiến lược cầu khiến trong văn hóa ứng xử Việt Nam để tìm ra nguyên nhân gây lỗi. Từ đó có kiến nghị để việc giảng dạy và học tập tiếng Việt như một ngoại ngữ được hiệu quả, tránh được những thất bại dụng học không đáng có của học viên Hàn Quốc.