In bài này
Việt ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt
Lượt xem: 1157

Th.S. Nguyễn Thị Hoàng Yến [1]

TÓM TẮT

Xét theo k ế t pháp, cấu trúc kết quả (CTKQ) trong tiếng Việt có hai kiểu cấu tạo chính: (1) Kiểu thứ nhất là CTKQ được tạo thành từ hai mệnh đề thể hiện hai sự tình nhân - quả có quan hệ chính -phụ; (2) Kiểu thứ hai từ mô hình câu đơn kết hợp với ngữ vị từ chỉ trạng thái kết quả. Trong kiểu cấu tạo th ứ hai lại có thể chia thành các kiểu cấu tạo khác nhau dựa trên tính ch ấ t, vị trí chuyển tác/ vô tác của vị từ trung tâm. Bài viết hệ thống các kiểu loại CTKQ và miêu tả sơ bộ đặc trưng ngữ nghĩa - ngữ pháp của chúng.

Từ khóa: vị từ gây khiến, vị từ khởi trạng, sự tình hành động, sự tình kết quả, tính hữu đích, trạng thái kết quả.

CÁC KIỂU CẤU TRÚC KẾT QUẢ TIẾNG VIỆT

[1] NCS, ĐHKHXH&NV TPHCM; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.