ThS.Phan Thanh Tâm

Muốn giao lưu và tiếp xúc được với nhiều dân tộc khác nhau thì trước tiên là phải học hỏi ngôn ngữ của nhau. Trong những năm qua người nước ngoài đến Việt Nam học tiếng Việt ngày càng tăng. Tiếng Việt đã được người nước ngoài nghiên cứu do nhu cầu học tập và nghiên cứu nó như một ngoại ngữ. Trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ, học viên người nước ngoài mắc lỗi là điều hiển nhiên. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu, các bài báo liên quan đến lỗi của người học trong việc sử dụng tiếng Việt đã được công bố trong thời gian qua.

Bàn về lỗi ngữ pháp của học viên nước ngoài học tiếng Việt