TS. Nguyễn Huỳnh Lâm

Tóm tắt

            Báo cáo thực hiện trên tình huống thực tế của đối tượng học viên người Hàn Quốc học tiếng Việt. Học viên có những phát ngôn đúng ngữ pháp nhưng lại không phù hợp với tình huống hoặc đối tượng giao tiếp. Những lỗi này sẽ làm cho mục đích giao tiếp kém hiệu quả và đôi khi phản tác dụng. Qua khảo sát chiến lược cầu khiến bằng tiếng Hàn Quốc, chúng tôi so sánh với chiến lược cầu khiến trong văn hóa ứng xử Việt Nam để tìm ra nguyên nhân gây lỗi. Từ đó có kiến nghị để việc giảng dạy và học tập tiếng Việt như một ngoại ngữ được hiệu quả, tránh được những thất bại dụng học không đáng có của học viên Hàn Quốc.

Lỗi ngữ dụng qua lời cầu khiến của học viên người Hàn Quốc học tiếng việt

Giới thiệu

Từ những tình huống thực tế trong quá trình giảng dạy tiếng Việt cho học viên người nước ngoài, chúng tôi nhận thấy rằng họ gặp khá nhiều khó khăn trong việc thực hiện những câu nói giao tiếp bình thường. Khó khăn ở đây không phải là học viên không thể hiển ngôn ý của mình mà là phát ngôn đó không thích hợp với đối tượng và tình huống họ đang giao tiếp. Những trường hợp không đạt hiệu quả trong giao tiếp như vậy được gọi là thất bại giao tiếp hay thất bại dụng học.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi trình bày khảo sát về một tình huống thực tế về thất bại dụng học trong việc thực hiện một hành động ngôn từ của học viên người Hàn Quốc, phân tích nguyên nhân và kết luận. Từ đó, đưa ra ý kiến về sự cần thiết phân tích ngữ dụng khi giảng dạy tiếng Việt theo đường hướng giao tiếp, công việc cần thiết mà hiện nay vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Thật vậy, cho đến nay vẫn còn ít nghiên cứu bàn về mối quan hệ giữa ngữ dụng học và giảng dạy tiếng Việt, điều mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều nghiên cứu về giảng dạy các thứ tiếng khác. Chúng tôi hy vọng bài viết sẽ góp phần được một phần nhỏ trong việc ứng dụng dụng học liên ngôn (interlanguage pragmatics) nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập tiếng Việt như một ngoại ngữ.