GS.TS. Đinh Lê Thư

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi đề cập đến cách sử dụng các phó từ chỉ mức độ hơi - khá, rất - quá - lắm. Các phó từ loại này tuy số lượng ít nhưng tần số xuất hiện tương đối cao trong tiếng Việt và giữ vai trò khá quan trọng trong việc biểu thị các sắc thái tình cảm tế nhị trong các phán đoán về mức độ. Làm rõ cách sử dụng phó từ chỉ mức độ này và sự khác biệt ý nghĩa khi sử dụng chúng chẳng những giúp ta hiểu rõ thêm sự phong phú của tiếng Việt mà còn góp phần giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài có hiệu quả hơn.

Cách sử dụng các phó từ chỉ mức độ rất- quá - lắm, hơi - khá