In bài này
Việt ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt
Lượt xem: 1468

ThS. Phan Thanh Tâm

Tóm tắt

Bài viết này trình bày về cụm động từ tiếng Stieng có các thành phần phụ trước, thành phần trung tâm và thành phần phụ sau tương tự như cụm động từ trong tiếng Việt và cũng có chức năng làm thành phần kiến tạo nên câu, đồng thời nó cũng có thể đứng độc lập trong những ngữ cảnh cụ thể tạo nên một thông báo giữa người nói và người nghe.

Cụm động từ tiếng Stiêng