Lê Thị Minh Hằng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

TÓM TẮT:

Danh từ đơn vị tiếng Việt (thường được biết dưới cái tên "danh từ đếm được" hoặc “loại từ") đã được nhiều nhà ngôn ngữ học nghiên cứu.

Tuy nhiên, người nước ngoài học tiếng Việt gặp khó khăn lớn khi tiếp xúc với vẩn đề ngữ pháp này. Trong bài viết, tác giả đã cố gắng Từ khóa: loại từ, danh từ đơn vị, danh từ khối

Cách sử dụng danh từ đơn vị tiếng Việt - dưới góc độ dạy tiếng