In bài này
Việt ngữ học và phương pháp giảng dạy tiếng Việt
Lượt xem: 970

Nguyễn Văn Chính*

  1. Đặt vấn đề

Dạy ngôn ngữ thứ hai nói chung, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài nói riêng, đã có lịch sử khá lâu. Việc học tiếng Việt của người nước ngoài có thể nhằm nhiều mục đích khác nhau nhưng dù là với mục đích nào thì, với người học, cái đích cuối cùng của họ vẫn là sử dụng thành thạo tiếng Việt, coi đó là cái chìa khóa để mở cánh cửa Việt Nam. Ngôn liệu trong các bộ sách dạy tiếng Việt (sách công cụ) hiện có, tuy đã thỏa mãn phần nào nhu cầu của người học, người dạy nhưng dường như vẫn ít nhiều làm người học cảm thấy nặng nề bởi cách chú giải ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ dụng,… mang tính hàn lâm.

Với đường hướng giao tiếp, người học cần nguồn ngôn liệu trong những giáo trình với đầy đủ các dạng bài thực hành kỹ năng giao tiếp. Đi theo đường hướng này, thay vì tiếp cận với hệ thống cấu trúc của tiếng được học (tiếng Việt) thì người học ngay từ đầu đã biết và có điều kiện thực hành thành thạo các hành vi giao tiếp thường có của người bản ngữ như chào, hỏi, xin lỗi, cảm ơn, phàn nàn, nhận định, sai khiến, ... thông qua ngôn liệu được xử lý trong quá trình dạy, học.

*   Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Áp dụng đường hướng giao tiếp trong xử lý ngôn liệu dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

________________________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 549 đến trang 554)