Nguyễn Thiện Nam*

  1. Mở đầu

Rất nhiều người nước ngoài khi học tiếng Việt, được coi là đạt đến mức thành thạo, ở Việt Nam làm việc đã lâu, họ nói gì người Việt cũng hiểu được, người Việt nói với họ nội dung gì họ cũng hiểu được nhưng lại gặp khó khăn khi nghe những hội thoại tự nhiên giữa người Việt Nam với nhau. Như vậy, đã có thể coi là thật thành thạo chưa? Nhất là một số người Việt khi lần đầu giao tiếp với người nước ngoài, mà vẫn giữ nguyên cách nói tự nhiên của họ với những đặc điểm riêng về ngữ điệu, phát âm và lối nói, ví dụ những người ở “quê” ra, những người nói nhanh, hay cướp âm…thì người nước ngoài, nếu không phải là những trường hợp giỏi đặc biệt, sẽ khó có thể hiểu hết được thông điệp mà người Việt đang trao đổi với người nước ngoài đó và càng khó khăn hơn khi người Việt đang trao đổi với nhau.

Nhiều người nước ngoài cảm thấy dường như đó là một ngôn ngữ khác. Điều này thực ra không chỉ xảy ra với tiếng Việt mà với bất cứ ngoại ngữ nào. Trong khi đó, khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2015) nêu rõ năng lực thực sự của trình độ tiếng Việt cao cấp (bậc 5 và bậc 6, tương đương trình độ C1 và C2 trong khung tham chiếu châu Âu (CEFR) như sau:

*     Phó giáo sư, Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HN.


Sơ bộ nhận xét về việc làm thế nào để người nước ngoài đạt trình độ tiếng Việt gần như người Việt
_______________________________________________________________________________

Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam học lần thứ IV với chủ đề Những vấn đề giảng dạy tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay
NXB: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - 2019 (từ  trang 527 đến trang 532)