Lê Khắc Cường

Tóm tắt—Trong khi dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, người dạy thường đối diện với nhiều thắc mắc của học viên nước ngoài liên quan đến tiếng Việt. Bên cạnh những câu hỏi không dễ trả lời vì sự phức tạp về mặt khoa học, còn có khá nhiều câu hỏi khó trả lời không kém do sự thiếu vắng các quy định mà lẽ ra không thể thiếu đối với một ngôn ngữ quốc gia có trên 90 triệu người nói như tiếng Việt. 

 Có lẽ vì thế mà vài năm trở lại đây, những vấn đề vĩ mô như Luật Ngôn ngữ, lập pháp ngôn ngữ và vi mô như chính tả (y/i, quy định viết hoa, vị trí của dấu thanh trên âm tiết, …), bản chữ cái tiếng Việt (thêm hay không thêm các con chữ f, j, w, z), cải tiến chữ Quốc ngữ, … đã được dư luận quan tâm. Bài viết này chỉ xin nêu một số bất cập trong việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài một khi thiếu các quy định chặt chẽ.

Luật Ngôn ngữ nhìn dưới góc độ dạy tiếng