Th.S. Nguyễn Thị Hoàng Yến

TÓM TẮT

            Bài viết trình bày kết quả khảo sát đặc điểm ngữ nghĩa - ngữ pháp của các cặp vị từ luân phiên gây khiến - khởi trạng trong tiếng Việt. Qua đó, làm rõ cách thức hoạt động của cặp vị từ luân phiên gây khiến - khởi trạng và các tham tố của chúng, cũng như xác định ranh giới giữa câu khởi trạng và câu bị động.

Keywords: cặp vị từ, vị từ gây khiến, vị từ khởi trạng, sự luân phiên bổ sung, sự luân phiên dễ biến đổi

Về cặp vị từ gây khiến - khởi trạng trong tiếng Việt