T.S. Trần Thị Mai Nhân

  1. Mở đầu

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ đã làm thay đổi “diện mạo” của thế giới nhưng cũng đặt thế giới trước những thách thức lớn lao, cần có sự đồng thuận quốc tế cao về các mục tiêu phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa. Vì vậy, các nhà khoa học trên thế giới đã hướng sự quan tâm đến các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH & NV).

T.S. Trần Thị Mai Nhân

  1. Mở đầu

Từ thưở hồng hoang, loài người đã biết sử dụng đá để phục vụ cho đời sống. Và một sự thật hiển nhiên là trước khi bước vào giai đoạn đồ kim khí, lịch sử phát triển của xã hội loài người từng trải qua thời kỳ “đồ đá”.

PGS.TS. Lê Giang (Đoàn Lê Giang)

Hiện nay, Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản đều dùng chung từ “văn học” (cách đọc Trung Quốc: wénxúe, cách đọc Nhật Bản: bungaku)với hàm nghĩa tương đương với từ literature trong tiếng Anh và những từ cùng gốc trong một số tiếng nước khác. Tuy nhiên, ngoài từ “văn học” ra, người ta còn sử dụng nhiều từ khác nữa như: văn, thơ văn, văn chương …

PGS.TS. Lê Giang (Đoàn Lê Giang)

Ở Ba Tri, Bến Tre có hai khu di tích xếp hạng quốc gia là khu di tích Nguyễn Đình Chiểu và Võ Trường Toản, nơi thờ hai danh nhân tiêu biểu cho đạo học Nam Bộ, nhưng cả hai đều vắng vẻ, sơ sài, thiếu nội dung học thuật.

PGS.TS. Lê Giang (Đoàn Lê Giang)

Khoảng đầu Công nguyên cùng với sự xuất hiện của đế chế nhà Hán hùng mạnh, nền văn minh Hán bùng nổ ra xung quanh, thu hút các nền văn minh bên cạnh tạo thành một vùng văn hoá rộng lớn, sau này người ta gọi nó là “Khu vực Văn hoá chữ Hán” hay vùng văn hoá Đông Á. Việt Nam và Nhật Bản đều gia nhập Khu vực văn hoá chữ Hán vào thời gian này, vì thế cùng với bán đảo Triều Tiên, các nước trong khu vực đều có chung một mô hình văn hoá, tư tưởng:

PGS.TS. Lê Giang (Đoàn Lê Giang)

Truyện Kiều của Nguyễn Du, danh tác số một của Việt Nam, là tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất: khoảng 20 thứ tiếng với gần 60 bản dịch.