Thạc sĩ. Võ Thanh Hương
Nhóm sinh viên: Lee Ju Youn, Lee Sun Young, Lee Sul Ki,
Kim Jung Hun, Oh In Yeong, Ko Myung Hui, Jung Ho Jeon

 

Tóm tắt

Bài viết của chúng tôi đưa ra những điểm tương đồng và khác biệt về niềm tin tâm linh và những điều răn dạy trong ngũ giới của Phật giáo ảnh hưởng lên tư tưởng và cách sống của Phật tử hai nước Việt Nam và Hàn Quốc tại hai ngôi chùa Quảng Tế (Long Xuyên, An Giang) và chùa Dae Han Jeong Sa (chùa cho Phật tử Hàn Quốc tại TP HCM).

Sự ảnh hưởng của niềm tin tâm linh  và ngũ giới vào đời sống văn hóa  của phật tử Việt Nam tại chùa Quảng Tế  và phật tử Hàn Quốc tại chùa Đaehan Jeongsa