Thạc sĩ, Nguyễn Thị Lệ Hằng - Thạc sĩ, Trần Thị Kim Anh

 

Tóm tắt

Trong quan niệm của cộng đồng người Việt ở Tiền Giang, các Mẫu thần mà họ hết lòng sùng bái có thể là một con người cụ thể nhưng cũng có thể là một đấng siêu nhiên vô hình. Với họ, các Mẫu thần tuy khuất mặt nhưng có khả năng mang lại cho con người những “phúc - họa” tùy thuộc vào niềm tin và thái độ tôn thờ của cộng đồng. Bài viết góp tư liệu để hiểu thêm phần nào nhân sinh quan, vũ trụ quan của người Việt ở vùng đất Tiền Giang.

Tục thờ tứ vị đại càn thánh nương của người việt ở tây Nam Bộ nghiên cứu trường hợp đình Điều Hòa (Mỹ Tho, Tiền Giang)