In bài này
Văn hóa - Văn học Việt Nam
Lượt xem: 918

Masaaki SHIMIZU, ĐH Osaka, Nhật Bản

Không ai có thể phủ định ngành nghiên cứu lịch sử ngữ âm tiếng Việt với tư cách là một lĩnh vực Việt ngữ học cận hiện đại đã được bắt đầu với công trình nghiên cứu Etudes sur la phonétique historique de la langue annamite. Les initiales (1912) của Henri Maspero. Việc nghiên cứu lịch sử ngữ âm tiếng Việt gặp nhiều khó khăn hơn so với tình hình nghiên cứu này trong tiếng Hán, ví dụ như công trình của Bernhard Karlgren (1915-1926).

Masaaki Shimizu, Henri Maspero et l’Étude sur la phonétique historique de la langue vietnamienne (Henri Maspero và ngành Nghiên cứu Lịch sử Ngữ âm Tiếng Việt):