In bài này
Luận văn sinh viên - học viên
Lượt xem: 2529

 Phạm Văn Hiệp (Thích Trúc Thái Thường)

Khái quát một số nét bản địa hóa phật giáo qua trường họp phật giáo Trúc Lâm thời trần