I.  VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT VÀ CÁC CHỨNG NHẬN KHÁC

 1. Chứng chỉ năng lực tiếng Việt (Hiệu trưởng ký)

* Học viên thi đạt kết quả trong kỳ thi Năng lực tiếng Việt sẽ được cấp chứng chỉ sau ngày thi 20 ngày.

* Chứng chỉ có giá trị trong 2 năm

* Lệ phí: cấp miễn phí lần đầu. Cấp lại: 200.000 đồng/lần (chỉ cấp lại trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp lần đầu)

 1. Giấy xác nhận đã tham gia khoá học (Hiệu trưởng ký)

* Giấy xác nhận tham gia khoá học sẽ được cấp cho học viên có yêu cầu sau 01 tuần. 

* Lệ phí: cấp miễn phí trong thời hạn 01 năm sau khi kết thúc khóa học. Sau thời hạn đó, nếu học viên có nhu cầu xin giấy xác nhận phải đóng 50. 000 đồng/lần/giấy (chỉ cấp lại giấy xác nhận này trong vòng 5 năm tính từ ngày kết thúc khóa học.)

 1. Bảng điểm (Trưởng Khoa/Phó Trưởng khoa ký)

* Cấp cho học viên tham dự lớp học tại Khoa và đã tham gia kỳ kiểm tra cuối khóa.

* Lệ phí: cấp miễn phí trong thời hạn 01 năm sau khi kết thúc khóa học. Sau đó, nếu học viên có nhu cầu xin giấy xác nhận phải đóng 50 000 đồng/lần/giấy (chỉ cấp lại bảng điểm trong vòng 5 năm tính từ ngày kết thúc khóa học).

 * Học viên yêu cầu kiểm tra riêng thì đóng lệ phí 500.000 VND/lần kiểm tra (5 môn)

 1. Giấy xác nhận đang học (Hiệu trưởng ký)

  * Học viên xin xác nhận đang là học viên tại Khoa cần báo cho văn phòng trước 01 tuần.

  * Lệ phí: miễn phí.

** Lưu ý dành cho sinh viên đến từ các trường đại học hệ chính qui nước ngoài:

Ngoài các giấy tờ trên, sinh viên có nhu cầu cấp giấy xác nhận hoặc các giấy tờ khác, vui lòng báo với văn phòng về kế hoạch học tập của cá nhân ngay ngày đầu tiên đến đăng ký học

II. QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ

- Học phí đã thanh toán cho khóa học sẽ không được hoàn lại với bất cứ lý do gì.

- Trường hợp bất khả kháng (do thiên tai, dịch bệnh,…), các lớp học trực tiếp sẽ chuyển sang học theo hình thức trực tuyến, khi đó giờ học/học phí được quy định cụ thể như sau:

 • Học viên chuyển đổi hình thức học sẽ được học đủ số tiết học đã đăng ký theo loại lớp đang học (lớp nhóm/lớp riêng). Trong trường hợp học viên muốn thay đổi từ lớp nhóm sang lớp riêng thì sử dụng học phí còn lại quy đổi theo đơn giá lớp riêng.
 • Sau khi kết thúc khóa học/giờ học chuyển đổi nói trên, nếu học viên đăng ký học khóa/lớp kế tiếp bằng hình thức trực tuyến thì sẽ được giảm 5% học phí.
 1. Đối với lớp nhóm
  a. Giảm học phí

Giảm 5% cho học viên trả học phí trọn khoá trước 5 ngày kể từ ngày khai giảng (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ). Ví dụ: nếu ngày khai giảng là ngày 20, học phí được giảm 5% nếu trả từ ngày 13 trở về trước (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ).
           b. Bảo lưu học phí

* Chỉ chấp nhận bảo lưu học phí từ 20 tiết học trở lên.

* Chỉ giải quyết một trong các trường hợp sau: về nước, đi công tác  hoặc bệnh nặng không thể tiếp tục học.

* Thủ tục xin bảo lưu: Học viên hoặc người thân phải trực tiếp đến văn phòng để làm đơn xin bảo lưu (theo mẫu) và nộp giấy tờ trình bày lý do xin bảo lưu trước ngày nghỉ học.

* Sau khi được Khoa chấp thuận thì học phí (tương ứng với số tiết học) sẽ được bảo lưu tối đa 6 tháng kể từ ngày xin bảo lưu.

* Thủ tục đăng ký học lại: Học viên đến văn phòng và mang theo bản photo của đơn xin bảo lưu (có chữ ký đồng ý của Khoa). Nếu không có lớp khoá phù hợp trình độ thì học viên sẽ được học lớp đặt riêng theo sự sắp xếp của văn phòng.

* Hết hạn bảo lưu, nếu học viên không đến để đăng ký học lại, việc bảo lưu sẽ không còn hiệu lực và học viên cũng không được nhận lại học phí.

 1. Đối với lớp đặt riêng

* Học phí được giảm 5% nếu đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

   + Trả trước ngày khai giảng khóa học 5 ngày làm việc.

   + Trả 40 tiết học/tháng/lần hoặc trả đủ 5 ngày/tuần theo lịch làm việc của Khoa/tháng

* Học viên phải đi học theo lịch đã đăng ký và không được tự ý đổi lớp. Nếu không, buổi học vẫn được tính phí.

** Lưu ý (1) + (2): Trường hợp nhà trường cho nghỉ đột xuất vì lý do cúp điện, giáo viên bận đột xuất,…thì học viên được học bù theo sự sắp xếp của văn phòng. Nếu học viên không tham gia thì không được học bù vào buổi khác.

III. QUY ĐỊNH KHÁC

 1. Kiểm tra xếp lớp

Học viên được kiểm tra xếp lớp trước khi vào học, trừ học viên học trình độ bắt đầu.  

 1. Kiểm tra cuối khóa:

* Mục đích: đánh giá kết quả học tập trong khoá. 

* Chỉ tổ chức cho các lớp hoàn thành giữa sách hoặc cuối sách.

 1. Học thử (không áp dụng cho lớp riêng và lớp bắt đầu trình độ sơ cấp 1)

Học viên chỉ được học thử 01 lần/một lớp và tối đa 02 lớp. Sau khi chọn được lớp phù hợp, học phí sẽ được tính từ ngày học thử của lớp đã chọn.

      4. Chuyển lớp (chỉ áp dụng cho lớp nhóm và chỉ được chuyển 01 lần/khoá):

Chỉ chấp nhận 2 trường hợp xin chuyển lớp:

+ Trường hợp không phù hợp trình độ: chỉ chấp nhận trong vòng 5 ngày đầu tiên của khoá.

+ Trường hợp không phù hợp thời gian: phải có giấy xác nhận của cơ quan làm việc và trước ngày kết thúc khoá học ít nhất 10 ngày.

** Lưu ý: Nếu vẫn chưa có lớp khác phù hợp thì học viên sẽ phải chờ học khoá gần nhất hoặc được sắp xếp học lớp riêng cho hết số học phí còn lại.

 1. Trang phục: Học viên ăn mặc lịch sự khi đến trường, không đội mũ, đeo kính mát trong lớp học.
 2. Cấm hút thuốc: Học viên không được phép hút thuốc trong khuôn viên trường.
 3. Quyền từ chối : Khoa Việt Nam học có quyền tử chối đăng ký học đối với các học viên có thái độ thiếu lịch sự, thiếu cộng tác với các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Khoa, trong trường.