“NHỮNG VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT VÀ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY”

 Kính gửi: Quý vị Giáo sư, các nhà nghiên cứu

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 200 đề tài đăng ký Hội thảo. Tuy nhiên nhiều đề tài xa với chủ đề Hội thảo hoặc không mới. Dưới đây là danh mục đề tài được Ban Nội dung Hội thảo chấp thuận. Rất mong quý vị Giáo sư, các nhà nghiên cứu gửi toàn văn tham luận trước ngày 31/5/2019 để Ban Tổ chức Hội thảo phân công phản biện, biện tập và xuất bản Kỷ yếu trước Hội thảo.

Trân trọng.

Ngày 08 tháng 12 năm 2012, Hội thảo khoa học Trường ĐH KHH&NV dành cho cán bộ trẻ, nghiên cứu sinh và học viên Cao học - Tiểu ban Việt Nam học đã được tổ chức tại Khoa Việt Nam học. Đến dự Hội thảo có đại diện Phòng Nghiên cứu Khoa học và Dự án, nhiều cán bộ - giảng viên và học viên cao học khoa Việt Nam học.

Ngày 16 tháng 6 năm 2012, khoa Việt Nam học đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho giảng viên với chủ đề: “Phương pháp và nội dung giảng dạy Việt Nam học và Tiếng Việt”.

Nhận lời mời của Ban chủ nhiệm Khoa Việt Nam học, vào sáng ngày 26, tháng 7 năm 2011 tại phòng C410 trường Đại học KHXH&NV, GS Quyên Di Chúc Bùi (đại học CSU Long Beach – Mỹ) đã có buổi nói chuyện về đề tài “Chữ Tâm trong Truyện Kiều”.

Ngày 21 tháng 5 năm 2011, khoa Việt Nam học đã tổ chức Hội thảo khoa học dành cho sinh viên. Hội thảo đã thu hút đông đảo giảng viên, sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và học viên cao học Việt Nam học tham gia.

From the 26th to 28th of February, 2011, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University - Ho Chi Minh City in cooperation with International Association of Teaching Vietnamese held an international workshop “Vietnamese Teaching and Research workshop - The first meeting” at Binh Chau resort, Ba Ria – Vung Tau province.