MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 6 - NĂM 2022

 

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 6 - NĂM 2022:

“VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI: BIẾN ĐỔI VÀ THÍCH ỨNG”

Kính chào Quý Học giả,

Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 - năm 2022 xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Học giả.

Chúng tôi xin gửi Quý Học giả thông báo chính thức về HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 6 - NĂM 2022 trong file đính kèm.

Để tham gia Hội thảo, Quý Học giả vui lòng đăng ký thông tin theo đường link: https://forms.gle/G2T7g8Lm9h9Q5DdZ8 trước ngày 30/4/2022.

Nếu không thể đăng ký qua link, Quý Học giả vui lòng điền mẫu đăng ký đính kèm và gửi lại cho chúng tôi theo email này.

MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA HỘI THẢO

INQUIRY FORM

Trân trọng cảm ơn.

Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 - năm 2022

 --

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO VIỆT NAM HỌC, TRƯỜNG ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

VIETNAMESE STUDIES CONFERENCE ORGANIZING BOARD, USSH, VNU-HCM

A: 10-12 Dinh Tien Hoang, District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM
T: (848) 38 225 009 / 39 111 352

W: www.hcmussh.edu.vn / www.vns.edu.vn