In bài này
Hội thảo Quốc tế
Lượt xem: 386

Thông tin chi tiết về Hội thảo như sau:

Thời gian: 8:00 – 17:00 thứ Bảy, ngày 18/12/2021.

Hình thức: trực tuyến qua nền tảng Google Meet.

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/Up6ESXdu8nDTB5Lr9

(Vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 17/12/2021)

Chương trình Hội thảo, Kỷ yếu tóm tắt và link tham dự Hội thảo, vui lòng truy cập tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1PDZ8HKT1rb3cYvLI3arlXxU56lzyvOP1?usp=sharing 

Trân trọng kính mời quý vị học giả, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên tham dự Hội thảo.