1) "Truyện thầy Lazaro Phiền" của Nguyễn Trọng Quản được dịch ra tiếng Nhật lần đầu tiên (PGS.TS.Nohira dịch) 
2) Bài tranh luận của Hoài Thanh về Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh (GS.Kawaguchi)

đăng Tạp chí Văn học Đông Nam Á do nhóm GS.Kawaguchi Kenichi chủ trương, số 17 năm 2018.

3) "Im lặng hố thẳm" của Phạm Công Thiện (PGS.TS.Nohira dịch, Trường ĐH Ngoại ngữ Tokyo xuất bản, 2018)

4) Nghiên cứu thêm về con đường đi sứ của Nguyễn Du và sắp xếp lại các bài thơ trong Bắc hành tạp lục (Bài "Khảo sát thêm về con đường đi sứ của Nguyễn Du" PGS.TS. Nohira, tạp chí Nghiên cứu văn hóa tổng hợp, ĐH Ngoại ngữ Tokyo, số 20 năm 2016).

Văn học Việt Nam được giới thiệu rất đầy đủ và hàn lâm ở Nhật Bản.