(ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1)

 Hội thảo do Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM (Khoa Việt Nam học) tổ chức vào ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Trường (10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM). Hội thảo có 118 báo cáo của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, trong đó có gần 20 báo cáo của học giả nước ngoài. Các học giả nước ngoài đến từ các quốc gia có ngành Việt Nam học lâu đời và phát triển mạnh mẽ: Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan... Hội thảo tập trung vào 4 chủ đề:

  

1) Việt Nam học quốc tế: Việt Nam đã được nghiên cứu ở nước ngoài như thế nào. 350 năm hình ảnh Việt Nam đi ra thế giới ra sao? GS.Shimizu sẽ trình bày 200 năm nghiên cứu Việt Nam ở Nhật Bản, TS. La Cảnh Văn (Đài Loan) giới thiệu một học giả người Hoa chuyên nghiên cứu về Việt Nam, dịch Truyện Kiều ra Hán văn, TS.Dương Ngọc Dũng sẽ trình bày về Việt Nam học ở Hoa Kỳ. GS.Socolov (người Nga) sẽ nói đến ngành Việt Nam học được hình thành rất kỳ lạ ở nước Nga xô viết (chủ yếu ở Viện Phương Đông) vào thập niên 1920.

2) Việt ngữ học: Các vấn đề lắt léo của tiếng Việt qua nghiên cứu của các nhà Việt ngữ học TP.HCM, Hà Nội, nước ngoài. Các báo cáo của GS.Tomita Kenji (Đại học Osaka, người dịch văn học dân gian Việt Nam, Hòn đất của Anh Đức...ra tiếng Nhật), Tưởng Vi Văn (Đại học Cheng-kung, Đài Loan) rất được chú ý.

3) Văn hóa-Văn học Việt Nam: Bên cạnh nhiều tham luận đặc sắc thì tham luận của TS.Nohira Munehiro (Đại học Ngoại ngữ Tokyo, người dịch Phạm Công Thiện do Iwanami - NXB hàng đầu của Nhật Bản in ấn, mới nhất thì dịch Truyện thầy Lazaro của Nguyễn Trọng Quản) rất được chú ý. TS.Nohira đã vẽ lại đường đi sứ của Nguyễn Du khác học giả Đào Duy Anh, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hoàn trước kia với tư liệu, luận điểm rất thuyết phục.

4) Lịch sử - xã hội Việt Nam: Nóng nhất là tham luận của nhà nghiên cứu Lưu Hồng Sơn: tổng thuật các quan điểm của các học giả Trung Quốc nói về chủ quyền lịch sử biển đảo của Việt Nam. Nhiều tham luận khác nữa về lịch sử, xã hội, giáo dục Việt Nam.

Nhân Hội thảo này Khoa Việt Nam học sẽ ra mắt: Ban Liên lạc các nhà Việt Nam học quốc tế.

Mời các nhà nghiên cứu, nhà báo, các thầy cô giáo, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên quan tâm đến Việt Nam học tham dự.

VNH