“NHỮNG VẤN ĐỀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT VÀ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY”

 Kính gửi: Quý vị Giáo sư, các nhà nghiên cứu

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 200 đề tài đăng ký Hội thảo. Tuy nhiên nhiều đề tài xa với chủ đề Hội thảo hoặc không mới. Dưới đây là danh mục đề tài được Ban Nội dung Hội thảo chấp thuận. Rất mong quý vị Giáo sư, các nhà nghiên cứu gửi toàn văn tham luận trước ngày 31/5/2019 để Ban Tổ chức Hội thảo phân công phản biện, biện tập và xuất bản Kỷ yếu trước Hội thảo.

Trân trọng.

TP.HCM, ngày 30 tháng 4 năm 2019

Trưởng Ban Nội dung

PGS.TS. Đoàn Lê Giang

 

 

STT

Học vị

Họ

Cơ quan

Đề tài

Ghi chú

1.          

TS

Cao Việt Anh

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Việt Nam học nhìn từ lịch sử nghiên cứu tại Ecoles pratiques des hautes études (EPHE, Pháp)

 

2.          

PGS.TS

Lê Tú Anh

Đại học Hồng Đức

Khủng hoảng sinh thái và các bài học về chấn thương trong văn học Việt Nam hiện đại

 

3.          

 

Nguyễn Nữ Nguyệt Anh

Khoa Xã hội học, HCMUSSH

Chủ nghĩa đa văn hóa ở Hàn Quốc: Nhìn từ việc dạy tiếng Việt cho trẻ em lai Hàn-Việt

 

4.          

ThS

Nguyễn Thị Trúc Bạch

Viện KHXH vùng Nam Bộ

Quảng cáo tác phẩm văn học trên báo chí quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

 

5.          

ThS

Trần Thanh Bắc

Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Điện Biên

Giá trị Việt Nam trong hồi ký “Xứ Đông Dương” của Paul Doumer

 

6.          

ThS

Nguyễn Thái Bảo

Ủy ban MTTQ VN tỉnh Tây Ninh

Ý nghĩa biểu tượng trong kiến trúc Đền Thánh của đạo Cao Đài

 

7.          

 

Wei Guan Bin

 

Đối chiếu so sánh đại từ xưng hô trong tiếng Việt và Tiếng Trung

 

8.          

TS

Lê Quang Cần

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

Mối quan hệ giữa chợ và đình ở miền Đông Nam Bộ

 

9.          

HVCH

Phan Thị Mỹ Cảnh

 

Đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ dụng của từ ngữ kiêng kị trong tiếng Việt

 

10.       

TS

Huỳnh Quán Chi

Trường ĐH Tiền Giang

Bộ sưu tập sách Hán Nôm ở thư viện Đại học Yale – một đóng góp quan  trọng của Maurice Durand về Việt Nam học

 

11.       

TS

Phạm Thùy Chi

Khoa VN học và Tiếng Việt, ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

Tổ chức hoạt động cặp, nhóm trong dạy học ngoại ngữ - Một số vận dụng trong giảng dạy tiếng Việt

 

12.       

TS

Luo Ching Wen

Chinese Literature Department, National Sun Yat-sen University

Giới thiệu những tác phẩm văn học, lịch sử và sự nghiệp giảng dạy của học giả người Hoa Việt Nam Lý Văn Hùng – sứ giả kết nối văn hóa hai nước Trung Việt

 

13.       

TS

Nguyễn Minh Chính

Khoa VNH&TV, Tr.ĐH KHXH & NV, ĐHQG HN

Một số khó khăn khi dịch thành ngữ Anh - Việt

 

14.       

TS

Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Khoa KHXH&NV, ĐH Rajabhat Udon Thani

Ứng dụng công nghệ Edmodo vào quá trình vận dụng lí thuyết Siêu nhận thức trong dạy đọc tiếng Việt cho SV ngành tiếng Việt du lịch trường Đại học Rajabhat Udon Thani, Thái Lan.

 

15.       

TS

Đào Mục Đích

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Nghiên cứu Việt Nam học của các học giả phương Tây

 

16.       

TS

Đinh Điền

Trung tâm Ngôn ngữ học Tính toán, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Từ điển học Tính toán tiếng Việt cho Người Nước ngoài

 

17.       

TS

Đinh Thị Dung

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Văn hóa ứng xử của Việt Nam với nước Pháp trong đầu thế kỷ XIX

 

18.       

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Dung

Khoa Sử, HCMUSSH

Sự tương thích của chủ nghĩa Mác với cơ tầng văn hóa – xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

 

19.       

TS

Nguyễn Tiến Dũng

Khoa Văn hóa học - Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Nhận thức của Nguyễn Trường Tộ về chính sách đối ngoại của Siam (Thailand) nửa sau thế kỷ XIX

 

20.       

TS

Nguyễn Thị Phương Duyên

Khoa Văn hóa học, HCMUSSH

Một số cách diễn đạt về nhận thức thời gian trong tiếng Việt (qua hai nhà Việt Nam học Léopold Cadière và Trương Vĩnh Ký)

 

21.       

ThS

Đoàn Diệp Thuỳ Dương, ThS. Nguyễn Bình Minh

Khoa Đô thị học, HCMUSSH

Lịch sử hình thành, phát triển hệ thống đường sá và hệ thống cấp nước của Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh: Giai đoạn đầu thời kỳ Pháp thuộc và giai đoạn hiện nay

 

22.       

ThS

Phan Mạnh Dương

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Di sản văn hóa phi vật thể của người Si La – Nguồn lực trong phát triển cộng đồng và bảo tồn bản sắc tộc người

 

23.       

ThS

Phạm Thị Thu Giang, Phạm Thị Bích Thù

Khoa Ngoại ngữ. Học viện Kỹ thuật Quân sự

Một hướng dạy các hiện tượng danh hóa trong tiếng Việt cho người nước ngoài (trên cơ sở khảo sát một số giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài)

 

24.       

TS

Đặng Hoài Giang

Khoa Việt Nam học & Tiếng Việt, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG HN

Chân dung Phật hoàng Trần Nhân Tông qua kiến giải của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

 

25.       

PGS.TS

Đoàn Lê Giang

Khoa Việt Nam học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM

Việt Nam đi ra thế giới: Ba trăm năm mươi nghiên cứu Việt Nam của các học giả nước ngoài

 

26.       

TS

Nguyen Thu Giang

Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania

Làm mẹ trong lo âu: Facebook, thực phẩm bẩn, và nền kinh tế của sự bấp bênh tại Việt Nam

 

27.       

PGS.

Trần Thị Thái Hà

Đại học Sài Gòn

Đề tài lịch sử Việt Nam trung đại trong nghiên cứu của sử học Nga từ sau 1975 đến nay

 

28.       

ThS

Trương Thị Lam Hà

Khoa Văn hóa học, HCMUSSH

Ảnh hưởng của yếu tố tôn giáo đến giáo dục gia đình người Việt Tây Nam Bộ

 

29.       

TS

Nguyễn Thị Thanh Hà

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Mối quan hệ Việt - Trung - Nhật nhìn từ trường hợp di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An

 

30.       

ThS

Nguyễn Thị Thanh Hà

Đại học Khoa học và Công nghệ Cao Hùng

Hiện trạng sử dụng tiếng Việt trên phương tiện thông tin đại chúng và nơi công cộng tại Đài Loan

 

31.       

ThS

Đinh Việt Hà

Viện Nghiên cứu văn hoá

Hâm mộ thần tượng ở giới trẻ Việt Nam trong thời đại truyền thông đại chúng

 

32.       

ThS, TS

Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Huy

ĐH Đà Nẵng

Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917-1934)

 

33.       

ThS

Đặng Thị Thái Hà

Viện Văn học, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam

Đương đầu trước những lựa chọn: Việt Nam giữa những bước chuyển – một cái nhìn về xã hội Việt Nam hiện đại của David Marr

 

34.       

ThS

Phan Thanh Hải –  Lê Thị An Hòa

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Công tác số hóa và bảo tồn bền vững Di sản thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế

 

35.       

TS

Lê Thị Minh Hằng

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Về liên từ "Chứ " trong liên kết câu

 

36.       

TS

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

Triết lý của Truyện Kiều của Nguyễn Du trong tương quan so sánh với Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân

 

37.       

PGS.

Nguyễn Thị Hạnh

 

Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao

Việt Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa: Góc nhìn đối sánh qua các nghiên cứu của học giả Pháp và Việt Nam

 

38.       

ThS

Nguyễn Mai Hạnh

Trung tâm 123Vietnamese

Nghiên cứu lỗi phát âm hệ thống thanh điệu tiếng Việt của học viên Lào, Campuchia trên phần mềm ngữ âm Praat.

 

39.       

TS

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trường ĐHSP Hà Nội

Việt Nam – Đài Loan cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX:Một vài điểm tham chiếu

 

40.       

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Trường ĐHQG St.Petersburg

Phương pháp giảng dạy và học văn học Việt Nam tại khoa Phương Đông trường ĐHTH QG St.Petersburg – Liên bang Nga

 

41.       

HVCH

Yuemoto Haruki

HVCH K18 ngành VNH, HCMUSSH

Lễ hát của người Kinh ở Vạn Vĩ, trấn Giang Bình, thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc

 

42.       

TS

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Cấu trúc cú pháp câu tiếng Việt nhìn từ bài viết của sinh viên Hàn Quốc

 

43.       

ThS

Lê Xuân Hậu

Bảo tàng Đồng Nai

Di sản Hán Nôm trong các đình làng của người Việt ở Đồng Nai

 

44.       

GS.TS

Phan Thị Thu Hiền

HCMUSSH

Thành tựu nghiên cứu và giới thiệu văn học Việt Nam của các học giả Hàn Quốc

 

45.       

TS

Nguyễn Thu Hiền

Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

“Cống” trong chính sách nội trị và ngoại giao của vương triều Trần (1226-1400)

 

46.       

ThS

Vũ Hoàng Hiếu

Viện Nghiên cứu văn hóa

Tự sự qua facebook: Kiến tạo bản sắc, cộng đồng và tăng quyền ở người đồng tính trong xã hội Việt Nam đương đại

 

47.       

TS

Nguyễn Văn Hiệu

Khoa Văn hóa học, HCMUSSH

Văn hóa biển: Một số hướng tiếp cận ở Việt Nam và các vấn đề đặt ra

 

48.       

ThS

Đoàn Thị Như Hoa

Trường Đại học Phú Yên

Du lịch Phú Yên qua dân ca “xứ Nẫu”

 

49.       

PGS.

Nguyễn Chí Hòa

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, ĐH KHXH&NV-ĐHQG HN

Cách tiếp cận hỗn hợp trong nghiên cứu Việt Nam học

 

50.       

PGS.

Cao Thi Hồng

Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học, Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên

Dạy-học Tiếng Việt kết hợp du lịch văn hóa vùng miền cho người nước ngoài ở Việt Nam.

 

51.       

 

Nguyen Thi Minh Hue

University of Hamburg

Dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ và tiếng Việt như một ngôn ngữ di sản ở Đức

 

52.       

ThS

Vũ Lan Hương

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Nâng cao năng lực giao tiếp liên văn hóa của người nước ngoài học tiếng Việt thông qua việc hoc tập các hành vi ngôn ngữ

 

53.       

TS

Trần Thị Thu Hường

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Việt Nam học nhìn từ góc độ nghiên cứu nguồn tư liệu truyện thơ Nôm Tày hiện đang lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm

 

54.       

TS

Phạm Thị Thanh Huyền

Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Hà Nội

Giáo hội thiên Chúa với những biến đổi tích cực của văn hóa bản địa - tiếp biến văn hóa qua trường hợp Việt Nam và Mỹ Latinh (thế kỷ 16-19)

 

55.       

Prof.

Tomita Kenji, Phan Thị Mỹ Loan

Osaka University

沸く/涌く(waku) = tuôn, cuộn, sôi: Không cản được, không kìm giữ được?

 

56.       

GS

Vladimir Nikolaevich Kolotov

Khoa Phương Đông TĐHTHQG St. Petersburg

Quá trình hình thành và phát triển ngành Việt Nam học tại St. Petersburg

 

57.       

TS

Nguyễn Huỳnh Lâm

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Một số đề nghị trong giảng dạy viết tiếng Việt

 

58.       

TS

Đặng Hoàng Lan

Khoa Nhân học, HCMUSSH

Văn hoá ẩm thực ngày tết của người Hoa Phúc Kiến ở thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu so sánh với nhóm Phúc Kiến ở Trung Quốc)

 

59.       

PGSTS

Ngô Thị Phương Lan

HCMUSSH

Ứng phó rủi ro trong sản xuất định hướng thị trường của các tộc người ở phía Bắc Việt Nam khi “nhà nước và nhân dân cùng làm”

Toàn văn tham luận

60.       

ThS

Vũ Tuyết Lan

Viện Dân tộc học

Giáo dục ngôn ngữ ở cộng đồng người Chăm Ninh Thuận – bảo tồn di sản ngôn ngữ hay duy trì thực hành ngôn ngữ tộc người ?

 

61.       

PGS.

Lê Thị Lưu Oanh, TS. Nguyễn Thu Ba

Khoa Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Cross-cultural contexts in the language and culture classroom (Co-author, Thu-Ba Nguyen)

 

62.       

ThS

Hoàng Thị Hiền Lê

Khoa Việt Nam học – Đại học Sư phạm Hà Nội -Trung tâm 123 Vietnamese

Sự giao thoa văn hóa đầu thế kỷ XX qua trường hợp nhóm Hàn Thuyên  cùng một số tác giả Nguyễn Đức Quỳnh, Lương Đức Thiệp…

 

63.       

GS

Ngô Văn Lệ

Khoa Nhân học

Tri thức bản địa của các tộc người thiểu số - nhìn từ nguồn lực phát triển (Trường hợp vùng Đông Nam Bộ)

Toàn văn tham luận

64.       

ThS

Nguyễn Thị Liên

Đại học Phú Yên

Ẩn dụ ý niệm về con người trong tiếng việt nhìn từ miền nguồn màu sắc

 

65.       

ThS

Lê Việt Liên

Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Truyện ngôn tình trong đời sống văn hóa tinh thần của giới trẻ Việt Nam hiện nay

 

66.       

PGS.TS

Trần Hồng Liên

Viện Khoa học xã hội vùng Nam bộ

Nhận diện các xu hướng biến đổi trong đời sống tín ngưỡng của người Hoa ở Nam Bộ hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại các cơ sở thờ tự cộng đồng)

 

67.       

ThS

Tạ Duy Linh

Khoa Nhân học, HCMUSSH

Tính bản địa trong tang lễ công giáo từ sau công đồng Vatican II – trường hợp tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh

 

68.       

TS

Nguyễn Bá Long

Cao đẳng SP Kiên Giang

Giao thoa văn hóa Việt - Hoa - Khmer ở Hà Tiên (qua kiến trúc nhà ở và công trình tôn giáo - tín ngưỡng)

Toàn văn tham luận

69.       

CN,

ThS.

Phan Nguyễn Phong Luân, Dương Trường Phúc

Việt Nam học, HCMUSSH

Ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản nhìn từ dấu ấn nông nghiệp

Toàn văn tham luận

70.       

PGS.TS

Nguyễn Tiến Lực

HCMUSSH

Nghiên cứu lịch sử Việt Nam ở Nhật Bản thành tựu và đặc điểm

 

71.       

TS

Trần Thị Phương Lý

BM NN& PPDHNV, Khoa SP KHXH- ĐHSG

Đặc điểm ngữ nghĩa và ngữ dụng của nhóm từ ngữ kiêng kị trong tiếng Việt

 

72.       

TS

Trịnh Thị Mai

Viện sư phạm xã hội- Trường Đại học Vinh

Loại từ và những khó khăn cho việc học tiếng Việt của sinh viên nước ngoài

 

73.       

TS

Hà Thị Hồng Mai

Đại học Công Nghiệp Hà Nội

Dạy trợ từ tiếng Việt cho người nước ngoài ở trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội

 

74.       

TS

Lê Hồng Mai

NXB Giáo dục

Một số vấn đề giảng dạy tiếng Việt trong trường tiểu học nhằm phát triển và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

 

75.       

 

Hoàng Thị Tuyết Mai

Khoa Sau Đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phương thức ứng xử với chữ Nôm và văn học Nôm của sĩ phu thời Lê – Trịnh (qua Truyện Kiều của Nguyễn Du)

 

76.       

PGS.TS

Phạm Đức Mạnh

Khoa Lịch sử, HCMUSSH

Cổ mộ quý tộc Mạc gia trên đất Hà Tiên

 

77.       

TS

Lê Thị Hồng Minh

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Vài nét về tục ngữ mới

 

78.       

TS

Nguyễn Thị Quốc Minh

HCMUSSH

Chương trình giáo dục miền Nam 1954-1975: Triết lý “Nhân bản, Dân tộc, Khai phóng” - từ ước mơ đến hiện thực

 

79.       

TS

Dương Thanh Mừng

Bảo tàng Đà Nẵng

Về sự ra đời của các tổ chức Phật giáo tại miền Nam Việt Nam, giai đoạn 1951 - 1954

 

80.       

 

Hoàng Thị Trà My, ThS.Nguyễn Phước Bảo Đàn

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Quan hệ giữa vùng thấp với vùng cao ở miền Trung Việt Nam dưới thời Nguyễn: nhìn từ Tĩnh Man Trường Lũy

 

81.       

ThS

Pham Thi Tra My

Khoa Điện - Điện Tử, Đại học sư phạm Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng

Vietnamese Computational Lexicography for Foreigners

 

82.       

TS

Nguyễn Giang Nam

Phòng Đào tạo, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Dạy học Nghi thức lời nói tiếng Việt cho sinh viên Lào trong môn Kĩ năng giao tiếp tại các trường đại học của Việt Nam

 

83.       

ThS

Vũ Văn Nam

Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh

Sứ mệnh lịch sử của các giá trị văn hóa phổ quát trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam

 

84.       

CN

Nguyễn Thị Thanh Ngân

 

Thực dưỡng – một lối sống mới của cư dân đô thị TP.HCM có dấu ấn của văn hoá Phật giáo

 

85.       

TS

Trần Trọng Nghĩa,

TS. Nguyễn Hoàng Phương

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Độ khó văn bản tiếng Việt và việc dạy tiếng việt cho người nước ngoài

 

86.       

ThS

Cù Thị Minh Ngọc

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Một đề xuất để giúp gia tăng sự kết nối cảm xúc giữa giáo viên và học viên người Hàn Quốc trong lớp học tiếng việt thụ động

 

87.       

ThS

Ngô Thị Khai Nguyên

Khoa Việt Nam học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Đổi mới phương pháp dạy học kĩ năng viết tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 

88.       

 

Nguyễn Thị Kim Nhạn

Viện Văn học

Quan niệm về quốc văn đầu thế kỉ XX

 

89.       

TS

Trần Thị Mai Nhân, Lưu Thị Sinh 

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH,

ĐH Chungwon, HQ

Vấn đề giảng dạy văn học Việt Nam tại Hàn Quốc

 

90.       

ThS

Phạm Thị  Hồng Nhung

Trung tâm 123Vietnamese

Cách nhìn về loài chó qua thành ngữ, tục ngữ tiếng Anh và tiếng Việt và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài

 

91.       

ThS

Dương Thị Nhung - Trần Thị Thu Vân

Khoa Việt Nam học, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế

Tranh dân gian làng Sình: sự giao thoa văn hóa giữa truyền thống và hiện đại

 

92.       

PGS.TS

Nohira Munehiro

ĐH Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản

Khảo sát lại lộ trình đi sứ của Nguyễn Du năm 1813-1814 và thứ tự các bài chữ Hán trong Bắc hành tạp lục

 

93.       

PGS.TS, TS

Lê Thị Lưu Oanh, Nguyễn Hoài Thu Ba

ĐHSP Hà Nội,

Đại học California Los Angeles

Ngữ cảnh xuyên văn hóa trong lớp học ngôn ngữ và văn hóa bậc đại học/ Cross-cultural contexts in the language and culture classroom

 

94.       

PGS.TS

Nguyễn Thị Oanh

Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Tình hình nghiên cứu văn học cổ điển VN tại Nhật, trọng tâm giới thiệu công trình nghiên cứu của GS. Komine Kazuaki

 

95.       

ThS

Nguyễn Thanh Phong

Đại học An Giang

Giao lưu sách vở giữa Hoa Nam (Trung Quốc) với Nam Bộ (Việt Nam) cuối nhà Thanh

 

96.       

TS

Nguyễn Văn Phổ

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Dạy thuyết tình thái tiếng Việt

 

97.       

Hoàng Minh Phúc

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Sự đóng góp của truyền thông trong quá trình phát triển văn hóa Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20

 

98.       

ThS

Chử Đình Phúc

Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm KHXH VN

Nhìn lại những thành quả nghiên cứu quan hệ Việt Nam- Trung Quốc ở Trung Quốc từ năm 1991 đến nay

 

99.       

ThS

Dương Trường Phúc

Khoa Địa lý, HCMUSSH

Việt Nam: Yếu tố biển trong phát triển quốc gia

 

100.    

TS

Huỳnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Thị Kim Phượng, Morimoto Taisei

Viện KHXH vùng Nam Bộ; Trường ĐH KHXH&NV; ĐH Osaka, Nhật Bản

Vận động nữ quyền Việt Nam đầu thế kỷ XX trong bối cảnh vận động nữ quyền tại Đông Á đương thời

 

101.    

ThS

Trần Hùng Minh Phương

 

Vai trò của Việt Nam trong cấu trúc khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương dưới góc độ thực tiễn lịch sử

 

102.    

GS.TS

Huỳnh Như Phương

Khoa Văn học, HCMUSSH

Văn học miền Nam Việt Nam 1954-1975: những khuynh hướng chủ yếu và thành tựu hiện đại hóa

 

103.    

PGS.TS

Trần Thị Phương Phương

Khoa Văn học, HCMUSSH

Sơ bộ tìm hiểu vai trò của các nhà truyền giáo phương Tây đối với văn xuôi tự sự Việt Nam (trường hợp văn xuôi tự sự Công giáo của Jeronimo Maiorica ở thế kỷ XVII)

 

104.    

ThS

Lê Thị Phượng

Viện Nghiên cứu văn hóa

Bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt sau vinh danh: lý luận và thực tiễn ở Hà Nội

 

105.    

TS

Nguyễn Thị Kim Phượng

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Chân dung người  Việt thế kỷ XVII- thế kỷ XIX qua một số du ký của người Trung Quốc

 

106.    

ThS

Chuang Chiu Chun (Trang Thu Quân)

Khoa Văn học Trung Quốc, Trường ĐH Thành Công

Khảo luận về nguyên quán của các sứ thần Việt Nam dưới triều Thanh

 

107.    

TS.

Võ Vinh Quang

Phòng Nghiên cứu Khoa học, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Góp phần giải mã, đính chính một số vấn đề quan trọng trong dịch thuật và nghiên cứu An Nam quốc thư (Ngoại phiên thông thư)

 

108.    

PGS.TS

Hoàng Quốc

Khoa Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Sài Gon

Đặc điểm xưng hô trong gia đình người Việt ở miền Tây Nam Bộ

 

109.    

ThS

Nguyễn Trần Quý

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Ứng dụng thủ pháp Levenshtein Distance trong nghiên cứu phương ngữ tiếng Việt và tiếng Châu Ro

 

110.    

Nguyễn Thị Mai Quyên

Khoa Ngoại ngữ - Trường ĐH Vân Nam, Tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Dạy tiếng Việt như là dạy một văn hóa - Những quan sát từ thực tế giảng dạy

 

111.    

GS.TS.

Võ Văn Sen, Phạm Đức Mạnh

HCMUSSH

Vietnam – the “Node” on the “Silk routes” of the Ancient Asian and World Maritime Trades

Toàn văn tham luận (t.Anh)

112.    

GS

Shimizu Masaaki

Graduate School of Language and Culture, Osaka University

Lịch sử giảng dạy và học tập tiếng Việt tại Nhật Bản vào thế kỷ 18-20

 

113.    

TS, ThS.

Chang, So-Song,

Sái Ngọc Phụng

National Open University Taiwan

Sự ảnh hưởng của việc tích hợp giáo dục đa văn hóa vào trong giảng dạy tiếng Việt đối với việc học tiếng Việt của sinh viên Đài Loan tại trường Đại học khoa học công nghệ Chihlee.

 

114.    

GS

Socolov A.A.

Viện Phương Đông học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Moskva

Từ lịch sử  Việt Nam học của nước Nga: những sinh viên Đông Dương ở nước Nga Xô viết, các năm 1920-1930

 

115.    

TS

Lưu Hồng Sơn

Viện KHXH Nam Bộ

Một số nghiên cứu của Trung Quốc về vấn đề biển Đông liên quan đến Việt Nam

Toàn văn tham luận

116.    

PGS.TS

Nguyễn Hữu Sơn

Viện Văn học, Viện Hàn lâm KHXH VN

Định hướng học và trải nghiệm thực tế qua du ký nửa đầu thế kỷ XX – Bài học kinh nghiệm

 

117.    

ThS

Phan Thanh Tâm

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Làng nghề bánh tráng truyền thống Mỹ Khánh, Tỉnh An Giang

 

118.    

TS

Nguyễn Hoàng Thân

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tìm hiểu giáo trình giảng dạy tiếng Việt do Trung Quốc biên soạn và vận dụng tham khảo xây dựng chương trình tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 

119.    

ThS

Đỗ Phương Thảo

Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Hướng dẫn học viên nước ngoài tự lập từ điển tri nhận theo chủ điểm nhằm phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt

 

120.    

TS

Huỳnh Đức Thiện - Đào Anh Thư

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Đời sống của người dân phải di dời để Nhà nước xây dựng các khu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay - trường hợp tỉnh Bình Dương

 

121.    

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Thơ

HCMUSSH

Thuyết 'Nhân vũ luận' trong Tân Nho giáo TK 21: khi con người không phải là 'trung tâm' của vũ trụ

 

122.    

PGS.

Huỳnh Ngọc Thu

Khoa Nhân học, HCMUSSH

Ẩm thực truyền thống: Tiếp cận nhân học sinh thái về biến đổi Văn hóa trong cộng đồng người Cil ở lang Biang

 

123.    

HVCH

Trần Anh Thư

Khoa Đông Phương

Những biến đổi trong văn hoá ẩm thực Phúc Kiến ở TP.HCM hiện nay

 

124.    

PGS.TS; PGS.

Đinh Khắc Thuân & Ye ShaoFei

Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Việt Nam; Học viện Hồng Hà, Trung Quốc

Nghiên cứu Hán Nôm tại Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ XXI

 

125.    

PGS.TS

Trần Thuận

Khoa Lịch sử, HCMUSSH

Trần Nhân Tông với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

 

126.    

TS

Đào Thanh Thủy

Trường Đại học Hồng Đức

Làng xã Việt Nam qua những nghiên cứu của các học giả nước ngoài

 

127.    

TS

Nguyễn Thị Thu Thủy

Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tình hình nghiên cứu về triều Nguyễn của Việt Nam ở Trung Quốc

 

128.    

TS

Nguyễn Thị Kim Tiến

Trường Đại học Thủ Dầu Một

Ngôn ngữ Phật giáo trong Đường xưa mây trắng của Thích Nhất Hạnh

 

129.    

 

Võ Phúc Toàn

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và chính sách quốc gia

Hà Tiên trong quá trình tập trung quyền lực ở Việt Nam từ 1802-1831

 

130.    

TS

Trần Anh Tuấn

HCMUSSH

Văn hóa Truyện Kiều theo Renée Crayssac

Toàn văn tham luận

131.    

ThS

Nguyễn Thị Huyền Trang

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Kịch Nô (Nhật Bản) và Tuồng (Việt Nam) - những tương đồng và khác biệt

 

132.    

ThS

Nguyễn Thu Trang

Học viện dân tộc

Tổng quan nghiên cứu về người Hoa ở phía Bắc Việt Nam trong mối quan hệ liên ngành

 

133.    

TS

Trịnh Thuỳ Trang

Trường ĐH Quốc lập Thành Công, Đài Loan

Một số vấn đề về giáo trình dạy tiếng Việt cho học sinh trung học đang lưu hành hiện nay tại Đài Loan- Khảo sát quanh khu vực thành phố Đài Nam

 

134.    

TS

Nguyễn Hoàng Trung

Department of Linguistics, HCMUSSH

On CEFR and its applications in designing the program of Vietnamese Language Teaching as Foreign Language

 

135.    

TS

Trần Thị Kim Tuyến

Trường Đại học Sài Gòn

Thuật ngữ văn phòng trong giao tiếp tiếng Việt ở thời kì hội nhập

 

136.    

TS

Nguyễn Thị Tuyết

Khoa Sư phạm, ĐH An Giang

Tiếp nhận triết học, văn học Âu - Mỹ trên Tạp chí Bách Khoa (1957-1975)

 

137.    

ThS

Nguyễn Phan Phương Uyên

Khoa Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Đồng Tháp

Phương pháp tiếp cận văn học từ góc độ văn hóa học: Lịch sử vấn đề và hướng tiếp cận nghiên cứu

 

138.    

TS

Lê Ngọc Thụy Uyên

Kansai University, Nhật Bản

Văn bản “Nữ tắc diễn âm” ở thư viện BULAC- Paris và tư tưởng Nho giáo trong giáo dục truyền thống của Việt Nam

 

139.    

TS

Phan Thu Vân

Trường ĐHSP TP.HCM

Nghiên cứu Truyện Kiều ở Trung Quốc

 

140.    

TS

Đào Thu Vân

Khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Khảo sát những nghiên cứu về Lịch sử Việt Nam tại Nhật Bản từ năm 2000 đến nay (năm 2018)

 

141.    

GS

Vincent Houben, TS.Trương Hồng Quang dịch

Viện trưởng Viện Khoa học Á Phi, Đại học Humboldt

 Một số công trình nghiên cứu về Việt Nam ở Đức

Toàn văn tham luận

142.    

 

Nguyễn Viết Vinh

Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh

Mỹ thuật trang trí tiểu tượng gốm Sài Gòn trong kiến trúc miếu Hoa tại TPHCM

 

143.    

TS

Đặng Văn Vũ

ĐH Sài Gòn

Vẻ đẹp con người Tây Nguyên qua văn học

Toàn văn tham luận

144.    

ThS

Trần Thị Xuân

Khoa Việt Nam học, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế

Thực tiễn xây dựng bài giảng E-learning phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt Nam học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

145.    

ThS

Lê Thị Thanh Xuân

Khoa Việt Nam học, Đại học Ngoại ngữ, Huế

Đôi nét về nữ quyền sinh thái trong truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại

 

146.    

ThS

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Khoa Việt Nam học, HCMUSSH

Nhóm vị từ gây khiến hóa: làm, khiến, gây

 

147.    

ThS

Nguyễn Kim Yến

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt - ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

"Quy trình ngược" và việc giảng dạy tiếng Việt cho đối tượng học viên là cán bộ ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam

 

148.    

GS

Wi-vun T. Chiung/ Tưởng Vi Văn,

TS. Phạm Ngọc Thúy Vi

ĐH Cheng-kung, Đài Loan

Contrastive Analysis of Tonal System in Vietnamese and Taiwanese

 

149.    

GS

Chen Yi Yuan

Học viện KHXH và Nhân văn, Trường Đại học Kim Môn, Đài Loan

Phát hiện mới về thơ khắc bia của sứ thần Việt Nam ở Trung Quốc nhà Thanh: Miếu Trọng Phu Tử ở Tế Ninh, Sơn Đông

 

150.    

TS

Yu, Insun

Seoul National University

Nhìn nhận lại vấn đề phân định quyền thừa kế công bằng giữa con trai và con gái trong xã hội Đại Việt dưới triều Lê

Toàn văn tham luận (t.Anh)