Danh sách đề tài Hội thảo Khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ 6 - năm 2022

“Việt Nam trong thế giới đương đại: Biến đổi và thích ứng”

MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ 6 - NĂM 2022

Thông tin chi tiết về Hội thảo như sau:

Thời gian: 8:00 – 17:00 thứ Bảy, ngày 18/12/2021.

Hình thức: trực tuyến qua nền tảng Google Meet.

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/Up6ESXdu8nDTB5Lr9

(Vui lòng đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 17/12/2021)

Chương trình Hội thảo, Kỷ yếu tóm tắt và link tham dự Hội thảo, vui lòng truy cập tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1PDZ8HKT1rb3cYvLI3arlXxU56lzyvOP1?usp=sharing 

Trân trọng kính mời quý vị học giả, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên tham dự Hội thảo.

Danh sách đề tài Hội thảo Khoa học Quốc tế 

“Nghiên cứu, giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt” (lần thứ 5).

TTO - Hội thảo 'Giao lưu văn hóa các thương cảng quốc tế thời trung đại tại VN và Đông Nam Á' diễn ra ở Hội An, câu chuyện Hội An nói riêng và dọc biển miền Trung VN từng tồn tại hàng loạt cảng biển tầm cỡ được nhiều nhà nghiên cứu chú trọng.

Việt Nam học được định nghĩa là một ngành khoa học nghiên cứu về vùng đất, con người với tất cả mối quan hệ với thiên nhiên, với lịch sử và xã hội về mọi mặt, làm nổi rõ những đặc điểm, đặc thù của Việt Nam...