KHOA VIỆT NAM HỌC NGÀY NAY

 1. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tên chính thức của Khoa hiện nay:

Tiếng Việt: Khoa Việt Nam học (Viết tắt: VNH)

Tiếng Anh: Faculty of Vietnamese Studies (VNS)

Cơ quan chủ quản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

Liên hệ: Văn phòng Khoa: phòng C.001-C.002, ĐT: +84 28 38 225009 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: http://vns.edu.vn
               https://hcmussh.edu.vn/vnh

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA1/ TS.Trần Thị Mai Nhân: Quyền trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài
    * Phụ trách chung tất cả các hoạt động của Khoa và Trung tâm.
    * Phụ trách trực tiếp các công việc sau:
-    Tài chính,
-    Nhân sự
-    Đào tạo sau đại học
-    Giảng dạy tiếng Việt ngắn hạn
-    Tổ chức thi đánh giá NLTV.
-    Khoá bồi dưỡng PPGD TV
-    Hệ đào tạo từ xa qua mạng
ĐTDĐ: 0962641845
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2/ TS. Nguyễn Hoàng PhươngPhó Trưởng Khoa Việt Nam học
* Hỗ trợ Trưởng khoa trong các hoạt động.
* Phụ trách trực tiếp các công việc sau:
-    Đào tạo đại học hệ chính quy (chương trình VNH Việt Nam).
-    Công tác sinh viên; Phong trào văn hóa, thể thao.
-    Đảm bảo chất lượng.
-   Nghiên cứu khoa học; Hội nghị hội thảo.
ĐTDĐ: 0903817250
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3/ TS. Nguyễn Huỳnh LâmPhó Trưởng Khoa Việt Nam học
* Hỗ trợ Trưởng khoa trong các hoạt động.
* Phụ trách trực tiếp các công việc sau:
-    Hợp tác quốc tế.
-    Đào tạo đại học (hệ chính quy, chương trình VNH quốc tế, hệ liên kết)
-   Công tác Hành chính tổng hợp (tiếp nhận công văn, email từ Trường và triển khai thực hiện).
ĐTDĐ: 0903931116
EMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

1. PGS.TS Lê Giang

Nguyên trưởng Khoa Việt Nam học

Chủ tịch Hội đồng

2. TS Nguyễn Huỳnh Lâm                     

Phó Trưởng Khoa Việt Nam học

Thư ký

3. TS Trần Thị Mai Nhân

Q. Trưởng Khoa Việt Nam học
Giám đốc Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài

Ủy viên

TS Nguyễn Hoàng Phương

Phó Trưởng Khoa Việt Nam học

Ủy viên

5. TS Nguyễn Vân Phổ

Trưởng bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt - Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

6. TS Huỳnh Đức Thiện

Trưởng bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

Ủy viên

7. TS Đào Mục Đích

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

8. TS Lê Thị Mỹ Hà

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

9. TS Huỳnh Công Hiển

Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

10. TS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt                            

Giảng viên chính Khoa Việt Nam học

Ủy viên

11. TS Đinh Thị Dung

Nguyên Giảng viên Khoa Việt Nam học

Ủy viên

 

CHI ỦY

Chi bộ Khoa Việt Nam học và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á

           

 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

          

 • Phó Bí thư: Đ/c Bùi Thị Duyên Hải

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA

 • Chủ tịch: Cô Phan Thanh Tâm

 • Phó Chủ tịch: Cô Lê Thị Mỹ Hà

     

 • Uỷ viên Ban chấp hành: Cô Võ Thị Tuyết Nga, Cô Vũ Phương Ly, Thầy Đặng Hoàng Duyên

 

CÁC BỘ MÔN

 1. Bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt

           Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Vân Phổ

 1. Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam

           

          Trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Mai Nhân

 1. Bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

           

          Trưởng bộ môn: TS. Huỳnh Đức Thiện

VĂN PHÒNG

 • Thư ký khoa: CN. Nguyễn Quốc Việt
 • Giáo vụ phụ trách Đại học (Chương trình VNH Quốc tế, Chương trình liên kết): ThS. Vũ Phương Ly
 • Giáo vụ phụ trách Đại học (Chương trình VNH Việt Nam, hệ Đào tạo từ xa): ThS. Nguyễn Văn Thành
 • Giáo vụ phụ trách Sau đại học: ThS. Võ Thị Tuyết Nga
 • Giáo vụ Trung tâm tiếng Việt cho người nước ngoài: CN. Nguyễn Thị Minh Duy
 • Bộ phận ghi danh: CN. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, Nguyễn Hồng Phương
 • Bộ phận Kế toán: CN. Nguyễn Thị Ngọc Hương, Nguyễn Phan Mỹ Phượng
 • Bộ phận kỹ thuật: KTV. Nguyễn Quang Duẩn, CN. Đặng Hoàng Duyên