Sinh năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, chuyên ngành Nhật Bản học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM năm 2000. Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, Đại học Waseda, Nhật Bản năm 2008.

Sinh năm 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Thạc sĩ Châu Á học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2013.

Sinh năm 1981 tại Bạc Liêu. Tốt nghiệp Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM, khoa Đông phương học, tốt nghiệp Đại học Hùng Vương khoa Du Lịch. Thạc sĩ, NCS Khoa Văn hóa học, ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Chuyên môn: Văn hóa học và Du lịch học.

Sinh năm 1985 tại TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp khóa 1 ngành Quan hệ Quốc tế trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2007. Tốt nghiệp Thạc sĩ Truyền thông tại Đại học Leeds, Anh Quốc năm 2010 - học bổng bán phần do Khoa Truyền thông, trường Đại học Leeds cấp.

 

Sinh năm 1968 tại Cần Thơ, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM 1991. Thạc sĩ Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP HCM 2002, Tiến sĩ Ngôn ngữ học, University of Queensland, Australia 2013. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt.

Sinh năm 1963 tại Long An, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM 1985. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2006.