Sinh năm 1965, Tốt nghiệp Nga văn, trường ĐH Sư phạm TP HCM. Học vị thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, năm 2003. Hiện là giảng viên chính bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt.

Lĩnh vực chuyên môn: ngôn ngữ học. Thỉnh giảng: ĐH DL Văn Lang, ĐH Công nghiệp TP HCM. Tham gia và có các bài báo trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, liên khoa Việt Nam học ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM và Khoa Việt Nam học và tiếng Việt ĐHQG HN, tạp chí Đại học quốc gia TP HCM.