Sinh năm 1980 tại Trà Vinh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2002. Thạc sĩ Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2008.

Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam. Chuyên môn: Văn hóa ứng xử. Thỉnh giảng Đại học Ngoại ngữ Busan (BUFS) 2009, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (HANKUK) 2011. Có một số bài nghiên cứu về văn hóa ứng xử và phương pháp dạy tiếng được đăng trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn) và các kỷ yếu hội thảo về Việt Nam học và Phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.