In bài này
Nhân sự
Lượt xem: 1376

Sinh năm 1981 tại TP HCM. Tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại tại Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2016. Hiện là giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM).

Chuyên môn: giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại, về chúa Nguyễn và triều Nguyễn, về lịch sử - văn hóa Nam Bộ. Học bổng học tập: chương trình Tiên tu Hán ngữ của Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2007-2008. Thành viên của Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công trình tiêu biểu: Cuộc gặp thượng đỉnh Việt – Trung – Xô ở Moskva bàn về việc ủng hộ Việt Nam trong những năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp 1950 - 1954 (2014). Một số đặc điểm của tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ thế kỷ XVII - thế kỷ XVIII (2014). Vai trò của tầng lớp địa chủ trong công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII - XVIII (2014). Công cuộc bảo vệ biên giới và xây dựng hệ thống đồn lũy của triều Nguyễn ở Nam Bộ (2015). Tác động của yếu tố văn hóa lên sự phát triển kinh tế - xã hội của người Khmer tại tỉnh Sóc Trăng (2006). 100 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam, tập 1: từ đầu công nguyên đến thế kỷ X (2006). 100 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam, tập2 : thời kỳ Lý – Trần – Hồ (2006).