Sinh năm 1968 tại Cần Thơ, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM 1991. Thạc sĩ Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP HCM 2002, Tiến sĩ Ngôn ngữ học, University of Queensland, Australia 2013. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt.

Chuyên môn: Ngôn ngữ học. Học bổng Japan-Vietnam Scholarship Society học chương trình Thạc sĩ; học bổng của Bộ Giáo dục & Đào tạo học Tiến sĩ tại University of Queensland; University of Queensland International Scholarship. Thỉnh giảng ĐH Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc 2014-2017. Các sách đã xuất bản (đồng tác giả): Giáo trình tiếng Việt học thuật: Môn Đọc (NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018), Một số vấn đề về phương ngữ xã hội (NXB Khoa học Xã hội, 2005), Ngữ pháp chức năng - Functional Grammar (của tác giả Simon C. Dik), (NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2005). Ngoài ra còn có nhiều bài báo đăng ở các tạp chí trong nước và nước ngoài: Tạp chí Khoa học và Phát triểnJournal of the Southeast Asian Linguistics SocietyHeritage Language JournalAsian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, The Southeast Asia ReviewSoutheast Asia JournalJournal of the Vietnamese Studies Review,…