In bài này
Nhân sự
Lượt xem: 1310

Sinh năm 1981 tại Sông Bé, Việt Nam. Tốt nghiệp ngành Tiếng Nga và Tiếng Anh Trường ĐHSP TP HCM 2004. Tiến sĩ Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2016. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt; tiếng Anh. Chuyên môn: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Ngôn ngữ học.

Thỉnh giảng ĐH Công nghệ TP HCM, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, CĐ Đường sắt SG. Các công trình đã công bố: Các đặc điểm tri nhận cơ bản của động từ tri giác (Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM, 2015); Các yếu tố chi phối không gian tri nhận của động từ tri giác (Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015); Không gian tri nhận của cặp động từ tri giác “nhìn” và “thấy” (Hội thảo Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt); Không gian tri nhận của động từ tri giác “nhìn/ thấy” trong tiếng Việt (Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến); Một số nét nghĩa tri nhận của động từ tri giác “thấy” (Hội thảo Giảng dạy, Nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt, Huế, 2018); Mental Space Elements of Vietnamese and English Perception Verbs (International Journal of Language and Linguistics 2015); Cognitive Features of Perception Verbs (Vietnamese and English) (International Conference on Language, Literature & Community, Bhubaneshwar, India); Cognitive Metaphor of Vietnamese Perception Verbs (International Conference on Language, Literature and Society, Bangkok, Thailand, 2016); Ngôn ngữ học tri nhận và việc dạy tiếng Việt (Hội thảo Quốc tế Giảng dạy, nghiên cứu Việt nam học và tiếng Việt – Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn, Vũng Tàu, 2016); Interesting Cognitive Logic of Vietnamese and English Perception Verbs (International Journal of Language and Linguistics 2017).