Sinh năm 1974 tại Bến Tre, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn – Báo chí Trường ĐH Tổng hợp TP HCM 1996. Thạc sĩ Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2001. Đang làm NCS ngành Ngôn ngữ học (K.2017) tại Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM.

Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa VNH. Chuyên môn: Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thỉnh giảng ĐH BanSomdejchaopraya Rajabhat University, Thái Lan (2012). Thỉnh giảng ĐH Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc (2006 – 2008), Các sách đã xuất bản: Giáo trình Tiếng Việt Học thuật – Đọc, (NXB ĐHQG TP HCM, 2018, đồng tác giả), Giáo trình Tiếng Việt Nâng cao – Đọc (NXB ĐHQG TP HCM, 2017), Giáo trình Tiếng Việt Trung cấp – Đọc (NXB ĐHQG TP HCM, 2017), Ngữ pháp chức năng (NXB ĐHQG TP HCM, 2005, nhóm tác giả), Một số vấn đề về phương ngữ xã hội, (NXB KHXH TP HCM, 2005, Trần Thị Ngọc Lang chủ biên). Chủ nhiệm đề tài Các đặc điểm về ngôn ngữ học xã hội của các văn bản tìm bạn qua báo chí (Đề tài NCKH cấp Trường, 1998 – 2000). Và một số bài viết đăng trên các kỷ yếu hội nghị quốc tế, kỷ yếu hội nghị trong nước về giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt...