Bộ môn

1. Bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt

TS Nguyễn Vân Phổ – Trưởng Bộ môn

Sinh năm 1963 tại Long An, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM 1985. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2006. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngữ pháp học và Ngữ nghĩa học. Các sách đã xuất bản: Mấy vấn đề về tiếng Việt hiện đại (NXB ĐHQG TP HCM 2001, đồng tác giả), Từ điển ngữ pháp tiếng Việt cơ bản (NXB ĐHQG TP HCM 2002, đồng tác giả), Ngữ pháp chức năng, S. Dik (NXB ĐHQG TP HCM 2005, đồng dịch giả), Ngữ pháp, ngữ nghĩa vị từ nói năng tiếng Việt (NXB ĐHQG TP HCM 2011), Ngữ pháp tiếng Việt – Ngữ đoạn và từ loại (NXB ĐHQG TP HCM 2018). Ngoài ra còn có nhiều bài báo về chuyên môn đăng ở Tạp chí Ngôn ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Tạp chí Từ điển Bách khoa, Tạp chí Khoa học và Phát triển.

 TS Đào Mục Đích

Sinh năm 1968 tại Cần Thơ, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM 1991. Thạc sĩ Ngôn ngữ học Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐHQG TP HCM 2002, Tiến sĩ Ngôn ngữ học, University of Queensland, Australia 2013. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngôn ngữ học. Học bổng Japan-Vietnam Scholarship Society học chương trình Thạc sĩ; học bổng của Bộ Giáo dục & Đào tạo học Tiến sĩ tại University of Queensland; University of Queensland International Scholarship. Thỉnh giảng ĐH Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc 2014-2017. Các sách đã xuất bản (đồng tác giả): Giáo trình tiếng Việt học thuật: Môn Đọc (NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018), Một số vấn đề về phương ngữ xã hội (NXB Khoa học Xã hội, 2005), Ngữ pháp chức năng - Functional Grammar (của tác giả Simon C. Dik), (NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2005). Ngoài ra còn có nhiều bài báo đăng ở các tạp chí trong nước và nước ngoài: Tạp chí Khoa học và Phát triển, Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, Heritage Language Journal, Asian-Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, The Southeast Asia Review, Southeast Asia Journal, Journal of the Vietnamese Studies Review,…

 TS Nguyễn Huỳnh Lâm

Sinh năm 1972 tại Sài Gòn, Việt Nam. Tốt nghiệp Ngành tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 2000. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 2016. Hiện là giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt – Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực chuyên môn: Phương pháp Giảng dạy tiếng. Có các bài báo về chuyên môn Ngôn ngữ học đăng ở các tạp chí Khoa học Xã hội, Ngôn ngữ học và Đời sống, v.v..

 TS Nguyễn Thị Ngọc Hân

Sinh năm 1960. Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng Hợp TP HCM năm 1983. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM năm 2005. Giảng viên chính bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa Việt Nam học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM. Chuyên môn Ngữ pháp tiếng Việt. Học bổng thực tập sinh tiếng Nhật tại Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản từ tháng 10/1995 đến tháng 3/1997. Giảng viên tiếng Việt tại Đại học Ngoại ngữ Phnompenh, Campuchia 1986; Đại học Ngoại ngữ Kanda, Nhật Bản 2006-2009; Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc 2015. Các sách đã xuất bản: Giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài (VSL1, 2, 3, 4) (đồng tác giả, 2001-2004); Từ điển Ngữ pháp tiếng Việt cơ bản-song ngữ Việt-Anh (thành viên, 2003); Luyện viết đúng từ tiếng Việt (2014). Ngoài ra còn có bài viết đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ (số 16, 2001); các bài viết đăng trong kỷ yếu của Khoa Việt Nam học.

 TS Lê Thị Minh Hằng

Sinh năm 1961 tại Mỹ Tho, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TP HCM 1983. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG-HCM 2005. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Phnompênh, Campuchia 1989; Trường Đại học Thương mại Nagoya, Nhật Bản 1996-2000 ; Trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc 2016.

Chuyên môn: Ngữ pháp học. Các sách đã xuất bản: Từ điển Việt-Mnông (NXB GD, 2002, cộng tác viên), Từ điển ngữ pháp tiếng Việt cơ bản (NXB ĐHQG TP HCM, 2002, cộng tác viên), Phong cách học thực hành tiếng Việt (NXB ĐHQG TP HCM, 2015). Ngoài ra còn có nhiều bài báo về chuyên môn đăng ở Journal of communication and international studies, Tạp chí Ngôn ngữ, Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tạp chí Khoa học ĐHSP và các kỷ yếu hội nghị hội thảo.

 TS Huỳnh Công Hiển

Sinh năm 1964 tại An Giang. Tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ Văn trường Đại học Cần Thơ năm 1986. Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2010. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa Việt Nam học. Chuyên môn: Ngôn ngữ học. Thỉnh giảng tại trường Đại học Huflit, Trường Đại học Ngoại ngữ Busan - Hàn Quốc. Sách đã xuất bản: Tiếng Việt - Một ngoại ngữ I (Busan University of Foreign Studies Press, 2013), Tiếng Việt - Một ngoại ngữ II (Busan University of Foreign Studies Press, 2013), Giáo trình Tiếng Việt trung cấp - Đọc (NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2017). Ngoài ra, còn có các bài báo đăng trên Tạp chí Ngôn Ngữ, Tạp chí Khoa học - ĐHQG Hà Nội.

 TS Trần Trọng Nghĩa

Sinh năm 1975 tại Quảng Ngãi, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa tiếng Anh Trường ĐHNN HN 2002. Thạc sĩ Ngôn ngữ học 2011; tiến sĩ Ngôn ngữ học 2016 tại Trường ĐH KHXH&NV-ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngữ dụng học, dạy tiếng Anh, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thỉnh giảng HUTECH, ĐHNN Busan, Hàn Quốc. Các sách đã xuất bản: Tuyển tập Việt Nam học, 2013 (đồng tác giả); Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt, 2016 (đồng tác giả); Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt 2018 (đồng tác giả). Các bài báo trên tạp chí trong nước: Ngôn ngữ và Đời sống (số 7, 2013); Ngôn ngữ và Đời sống (số 12, 2013). Các bài báo trên tạp chí nước ngoài: Journal of Vietnamese Studies Review (South Korea, Volume 14, 2016), Journal of Vietnamese Studies Review (South Korea, Volume 15, 2017).

 TS Nguyễn Hoàng Phương

Sinh năm 1981 tại Sông Bé, Việt Nam. Tốt nghiệp ngành Tiếng Nga và Tiếng Anh Trường ĐHSP TP HCM 2004. Tiến sĩ Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2016. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt; tiếng Anh. Chuyên môn: Tiếng Anh, Tiếng Việt, Ngôn ngữ học. Thỉnh giảng ĐH Công nghệ TP HCM, ĐH Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An, CĐ Đường sắt SG. Các công trình đã công bố: Các đặc điểm tri nhận cơ bản của động từ tri giác (Tạp chí Khoa học ĐH Sư phạm TP HCM, 2015); Các yếu tố chi phối không gian tri nhận của động từ tri giác (Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống 2015); Không gian tri nhận của cặp động từ tri giác “nhìn” và “thấy” (Hội thảo Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt); Không gian tri nhận của động từ tri giác “nhìn/ thấy” trong tiếng Việt (Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến); Một số nét nghĩa tri nhận của động từ tri giác “thấy” (Hội thảo Giảng dạy, Nghiên cứu Việt Nam học và Tiếng Việt, Huế, 2018); Mental Space Elements of Vietnamese and English Perception Verbs (International Journal of Language and Linguistics 2015); Cognitive Features of Perception Verbs (Vietnamese and English) (International Conference on Language, Literature & Community, Bhubaneshwar, India); Cognitive Metaphor of Vietnamese Perception Verbs (International Conference on Language, Literature and Society, Bangkok, Thailand, 2016); Ngôn ngữ học tri nhận và việc dạy tiếng Việt (Hội thảo Quốc tế Giảng dạy, nghiên cứu Việt nam học và tiếng Việt – Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn, Vũng Tàu, 2016); Interesting Cognitive Logic of Vietnamese and English Perception Verbs (International Journal of Language and Linguistics 2017).

 ThS Phan Trần Công

Sinh năm 1975. Tốt nghiệp ĐH năm 1998, ngành Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2015. Hiện là giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Lĩnh vực chuyên môn: Ngữ âm học, tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số. Thỉnh giảng trường khác: Trường Đại học Champasak, Lào (tháng 7-12/2007), Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc, Hàn Quốc (9/2017-8/2018). Các công trình tiêu biểu: Từ điển Việt-Mnông (đồng tác giả, Đinh Lê Thư và Nguyễn Văn Huệ chủ biên, NXB Giáo dục, TP HCM, 2001), Từ điển Việt-Mnông Lâm (đồng tác giả, Đinh Lê Thư và Y Tông Drang chủ biên, NXB ĐHQG TP HCM, 2007), Ghi nhận bước đầu về ngữ âm tiếng Tà Mun (đồng tác giả, Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM, số 16/2013), Vị trí của tiếng Tà Mun trong nhóm Nam Bahnar (luận văn thạc sĩ, 2015), Cơ cấu ngữ âm tiếng Tà Mun và sự tương ứng ngữ âm, từ vựng giữa tiếng Tà Mun với các ngôn ngữ trong tiểu nhóm Nam Ba-Nam (đồng tác giả, Kỷ yếu hội thảo Giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt, NXB ĐHQG-HCM, 2018), Tương ứng từ vựng và mối quan hệ giữa các ngôn ngữ trong nhóm Bahnar Nam (Tạp chí Phát triển KH&CN, ĐHQG-HCM, số X4, 2017).

 ThS Võ Thanh Hương

Sinh năm 1963 tại Hà Nội, Việt Nam. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP HCM năm 1987. Tốt nghiệp khoa Nga Văn, Trường Đại học Tổng hợp TP HCM năm 1990. Thạc sĩ Ngôn ngữ học so sánh Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM 2004. Hiện là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ, Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Tiếng Việt cho người nước ngoài.

 ThS Nguyễn Thanh Phong

Sinh năm 1974 tại Bến Tre, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn – Báo chí Trường ĐH Tổng hợp TP HCM 1996. Thạc sĩ Ngôn ngữ, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2001. Đang làm NCS ngành Ngôn ngữ học (K.2017) tại Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt, Khoa VNH. Chuyên môn: Giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thỉnh giảng ĐH BanSomdejchaopraya Rajabhat University, Thái Lan (2012). Thỉnh giảng ĐH Ngoại ngữ Hankuk, Hàn Quốc (2006 – 2008), Các sách đã xuất bản: Giáo trình Tiếng Việt Học thuật – Đọc, (NXB ĐHQG TP HCM, 2018, đồng tác giả), Giáo trình Tiếng Việt Nâng cao – Đọc (NXB ĐHQG TP HCM, 2017), Giáo trình Tiếng Việt Trung cấp – Đọc (NXB ĐHQG TP HCM, 2017), Ngữ pháp chức năng (NXB ĐHQG TP HCM, 2005, nhóm tác giả), Một số vấn đề về phương ngữ xã hội, (NXB KHXH TP HCM, 2005, Trần Thị Ngọc Lang chủ biên). Chủ nhiệm đề tài Các đặc điểm về ngôn ngữ học xã hội của các văn bản tìm bạn qua báo chí (Đề tài NCKH cấp Trường, 1998 – 2000). Và một số bài viết đăng trên các kỷ yếu hội nghị quốc tế, kỷ yếu hội nghị trong nước về giảng dạy, nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt...

 ThS Phan Thanh Tâm

Sinh 26/11/1975, tại Tiền Giang, Việt Nam. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Anh, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2000. Thạc sĩ Ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2013. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngôn ngữ học. Một số công trình nghiên cứu: Bàn về lỗi ngữ pháp của học viên nước ngoài học tiếng Việt (2017), Kết cấu vị từ chuyển động do tác động trong tiếng Việt (2017), Hệ thống đại từ nhân xưng tiếng Stiêng (2018), Cụm động từ tiếng Stiêng (2018),…

 ThS Nguyễn Thanh Thuỷ

Sinh năm 1965, Tốt nghiệp Nga văn, trường ĐH Sư phạm TP HCM. Học vị thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM, năm 2003. Hiện là giảng viên chính bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Lĩnh vực chuyên môn: ngôn ngữ học. Thỉnh giảng: ĐH DL Văn Lang, ĐH Công nghiệp TP HCM. Tham gia và có các bài báo trong kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế, liên khoa Việt Nam học ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM và Khoa Việt Nam học và tiếng Việt ĐHQG HN, tạp chí Đại học quốc gia TP HCM.

 ThS Nguyễn Thị Hoàng Yến

Sinh năm 1964 tại Gia Định-Sài Gòn, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường ĐH Tổng Hợp TP HCM 1988. Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 1998. Giảng viên bộ môn Việt ngữ học và Phương pháp giảng dạy tiếng Việt. Chuyên môn: Ngôn ngữ học So sánh. Học bổng tiếng Anh tại California State University Fullerton, USA 2001; Thỉnh giảng ĐH Kanda University, Chiba, Japan 3/2003-3/2006; Thỉnh giảng ĐH Phitsanulok Rajabhat University, Thailand 5/2006-9/2006; Thỉnh giảng ĐH Hankuk of Foreign Studies, Seoul, Korea 3/2016-3/2018. Các sách đã xuất bản: Từ điển Ngữ pháp Tiếng Việt Cơ bản (2003), đề tài cấp bộ, đồng tác giả, Nguyễn Văn Huệ chủ biên; Luyện đọc truyện ngắn dành cho học viên nước ngoài, Giáo trình tiếng Việt cao cấp, tuyển tập Việt Nam học (NXB Giáo dục VN, 2014). Ngoài ra còn có nhiều bài báo nghiên cứu về ngôn ngữ đăng ở tạp chí, kỷ yếu khoa học trong và ngoài nước như Shino - Vietnamese in Modern Vietnamese Language, 2004; Working Papers in Language Education, Journal Number 15; Basic Vietnamese Usage, Studies in Linguistics and Language Teaching, Journal Number 16, Kanda University of International Studies, Chiba, Japan; “Cho” trong tiếng Việt, so sánh với các kết hợp có nghĩa tương đương trong tiếng Nhật (Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, ĐHQG-HCM, 16/X3/2013); Các bài viết về Cấu trúc kết quả tiếng Việt (Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP HCM),...

 

2. Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam

TS Trần Thị Mai Nhân, Trưởng bộ môn

Sinh năm 1970 , tại Quảng Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường ĐHSP Huế, 1992. Thạc sĩ Ngữ văn, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh 1997. Tiến sĩ Văn học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP HCM, 2008. Hiện là Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam, Khoa Việt Nam học. Lĩnh vực chuyên môn: Nghiên cứu, giảng dạy Văn học Việt Nam, Việt Nam học và giảng dạy tiếng Việt. GV Thỉnh giảng trường: ĐHSP TP HCM, ĐHSP Huế, ĐH Văn Lang, ĐH Văn Hiến, ĐH Mở TP HCM, ĐH Chungwoon (Hàn Quốc). Biên tập viên Nhà xuất Bản văn học, Chi nhánh TP HCM; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí The Vietnamese Studies Review, Korean Association of Vietnamese Studies (KAVS).

Các công trình tiêu biểu: Văn xuôi lãng mạn Việt Nam từ 1887 – 2000 (4 tập, Nhiều tác giả), NXB Văn hóa Sài Gòn, 2007; Huyền thoại và văn học (Nhiều tác giả), NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2005; Những đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam trong 15 năm cuối thế kỉ XX, NXB Giáo dục Việt Nam, 2014,… Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu: Giới thiệu Văn học Việt Nam cho người nước ngoài (cấp cơ sở, 2012); Sự vận động của tiểu thuyết viết về chiến tranh trong văn học Việt Nam từ 1945 đến 2000 dưới góc độ thi pháp thể loại (2018, cấp Đại học Quốc gia). Ngoài ra còn có nhiều bài nghiên cứu, bài báo về chuyên môn và xã hội đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, trên các các kỷ yếu hội thảo trong nước và quốc tế: The Vietnamese Studies Review, Korea; Southeast Asia Journal, Korea; Annual International Conference on Language, Literature & Linguistics 2018, Singapore; Nghiên cứu giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt; Nghiên cứu Văn học; Nghiên cứu Đông Bắc Á; Phát triển Khoa học và Công nghệ; Bình luận văn học; Ngôn ngữ và Đời sống; Xưa và Nay; Tạp chí Sông Hương; Nhà văn; Phụ nữ ngày nay; Văn nghệ Nha Trang; các Tạp chí Khoa học trường Đại học Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Đại học Mở; Báo Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Báo Giáo dục TP HCM, Báo Lao Động Đồng Nai,…

 PGS.TS Lê Giang

Lê Giang (bút danh: Đoàn Lê Giang), PGS.TS (TS: 2001, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM, PGS: 2006), Trưởng Khoa Việt Nam học, kiêm Trưởng BM Văn học Việt Nam Khoa Văn học (từ 2018), nguyên Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ (từ 2007 đến 2017). Lĩnh vực nghiên cứu: Văn học trung cận đại Việt Nam, Văn học Nhật Bản, Văn học so sánh Việt Nam - Đông Á, Lý luận văn học cổ điển Việt Nam - Trung Quốc...

Các sách đã xuất bản: Tác phẩm Nguyễn Thông (viết chung, 1983), Nguyễn Lộ Trạch - điều trần và thơ văn (viết chung, 1995), Đại cương văn hóa phương Đông (viết chung, 2000), SGK Ngữ văn 10 (viết chung, 2003), Văn học VN TK.X-XIX: những vấn đề lí luận và lịch sử (viết chung, 2006), Văn học Đông Á từ góc nhìn so sánh (chủ biên, 2011), Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á (đồng chủ biên, 2013), Huyền thoại lập quốc của các nước Đông Á (viết chung, 2014, Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á (viết chung, 2014), Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa (đồng chủ biên, 2015), Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du (đồng chủ biên, 2015), Chuyện tình ma nữ trong truyền kỳ Đông Á (viết chung, 2017), Việt Nam - giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông (đồng chủ biên, 2017)... Có hơn 50 bài báo khoa học về văn học Việt Nam, văn học Nam Bộ, văn học Nhật Bản và phương Đông đăng trên các tạp chí Journal for Japanese Studies, The world of Chinese language and literature, Nghiên cứu văn học, Nghiên cứu Hán Nôm, Nghiên cứu Đông Bắc Á, Bình luận văn học... Thành viên ban biên tập các tạp chí Nghiên cứu văn học, Phát triển Khoa học - Công nghệ, Bình luận văn học, Văn hóa và Du lịch… và nhiều hội thảo khoa học quốc tế, trong nước. Tu nghiệp ở trường Tokyo University of Foreign Studies (TUFS) với học bổng của Bộ Giáo dục Nhật Bản (1993-1995), nghiên cứu về văn học cổ điển Nhật Bản ở TUFS 2003-2004 với tài trợ của Japan Foundation, 2015 với tài trợ của Quỹ Sumitomo... Thành viên Hội đồng Quỹ NAFOSTED, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình và Dịch văn học - Hội Nhà văn TP HCM, Phó chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học TP HCM, Hội viên Hội Nghiên cứu văn hóa dân gian VN. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 TS Nguyễn Thị Thanh Hà

Sinh năm 1979 tại Nghệ An, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Tiếng Nhật Trường ĐH Ngoại Ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001 và Khoa Châu Á Thái Bình Dương học Đại học Ritsumeikan Asia Pacific Nhật Bản năm 2002. Thạc sĩ Nhân học, Trường ĐH Kyushu Nhật Bản năm 2007. Tiến sĩ Nhân học, Trường ĐH Hiroshima Nhật Bản năm 2017. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu chính: Người Hoa - Minh Hương ở đô thị cổ Hội An tỉnh Quảng Nam; Vấn đề phân biệt kỳ thị giữa các tầng lớp trong xã hội Nhật Bản giai đoạn TK XIX-XX và những hệ quả để lại trong đời sống của một bộ phận cư dân Nhật hiện đại. Đề tài luận văn thạc sĩ Lịch sử phong trào giải phóng của nhóm người được gọi là “Bộ lạc” ở Nhật – Nghiên cứu trường hợp khu dân cư Minami thuộc thành phố Dazaifu tỉnh Fukuoka; đề tài luận án tiến sĩ Nghiên cứu nhân học về Gia phả và Tổ chức xã hội của nhóm “Minh Hương” tại di sản văn hóa thế giới Khu đô thị cổ Hội An. Bài báo chuyên ngành đăng trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học liên Khoa của Khoa Việt Nam học năm 2011, 2012, 2013 và Tạp chí chuyên ngành Nghiên cứu Văn hóa Xã hội Châu Á ĐH Hiroshima Nhật Bản năm 2017.

 TS Nguyễn Thị Kim Phượng

Sinh năm 1970, tại Bình Định, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn trường Đại học tổng hợp TP HCM 1993. Tiến sĩ Văn học, Trường ĐH KHXH & NV – ĐHQG-HCM 2014. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam. Chuyên môn: Văn học dân gian Việt Nam.

 ThS Phan Thái Bình

Sinh năm 1980 tại Trà Vinh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2002. Thạc sĩ Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2008. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam. Chuyên môn: Văn hóa ứng xử. Thỉnh giảng Đại học Ngoại ngữ Busan (BUFS) 2009, Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (HANKUK) 2011. Có một số bài nghiên cứu về văn hóa ứng xử và phương pháp dạy tiếng được đăng trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ (Chuyên san Khoa học Xã hội và Nhân văn) và các kỷ yếu hội thảo về Việt Nam học và Phương pháp dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

 ThS Nguyễn Duy Đoài

Sinh năm 1979 tại Quảng Ngãi. Tốt nghiệp Khoa Đông Phương học 2002. Thạc sĩ Văn hóa học 2006 và hiện là nghiên cứu sinh Khoa Văn hóa học Trường ĐHKHXH&NV– ĐHQG-HCM. Từ năm 2007 đến năm 2016 giảng dạy tại Khoa Việt Nam học. Từ năm 2017 đến nay thỉnh giảng tại Trường ĐH Ngoại Ngữ Busan – Hàn Quốc. Giảng dạy: Văn hóa Việt Nam và Tiếng Việt cho người nước ngoài. Chuyên môn: Văn hóa học. Ngoài ra, còn có một số bài báo liên quan đến chuyên ngành được đăng trên Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tạp chí Tôn giáo…, và cũng đã tham gia đề tài cấp Sở Khoa học và Công Nghệ TP HCM và đề tài cấp Trường.

 ThS Bùi Thị Duyên Hải

Sinh năm 1980 tại TP HCM, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM 2002. Thạc sĩ Châu Á học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2009. Khả năng ngoại ngữ: tiếng Anh và tiếng Nhật. Giảng viên bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam. Đã từng tham gia khóa học ngắn hạn tại Nhật, năm 2008 (Chương trình: Tiếng Nhật dành cho người nghiên cứu). Chuyên môn: Văn hóa. Các bài viết, bài báo trong nước về văn hóa và tiếng Việt đăng trên Tạp chí Phát triển KH&CN (ĐHQG-HCM), Kỷ yếu hội thảo quốc tế, kỷ yếu hội thảo về nghiên cứu và giảng dạy Việt Nam học: Lịch sự trong tiếng Việt, Nhật (Hội thảo Quốc tế, 2016), Sự giao lưu tiếp biến văn hóa trong ẩm thực Việt Nam (Hội thảo Quốc tế, 2017). Sự thích nghi của người Nhật ở TP HCM (Tạp chí Phát triển KH&CN, 2018). Chiếc áo dài của phụ nữ Việt - quá trình biến đổi (Kỷ yếu hội thảo Giảng dạy nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt).

 ThS Trần Thị Tươi

Sinh năm 1984 tại Nam Định. Thạc sĩ (2011, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM) chuyên ngành Văn học. Có một số bài viết về truyện ngắn Việt Nam đương đại, lý thuyết Hậu thuộc địa, văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX (trường hợp Phạm Quỳnh và Nguyễn Văn Vĩnh) đăng trên tạp chí Khoa học Xã hội và kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học. Hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Lý luận văn học, ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM; giảng viên Bộ môn Văn hóa - Văn học Việt Nam, Khoa Việt Nam học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM.

 ThS Nguyễn Thị Huyền Trang

Sinh năm 1987 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG HN, 2010. Thạc sĩ Văn học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG HN, 2013. Đã có một số bài nghiên cứu về Tuồng Nam Bộ, thơ văn Thiệu Trị đăng trên Tạp chí Văn hóa và Du lịch, kỷ yếu hội thảo giảng dạy - nghiên cứu Việt Nam học và tiếng Việt, kỷ yếu hội thảo Những vấn đề Văn học và Ngôn ngữ Nam Bộ. Hiện đang là nghiên cứu sinh Ngành Văn học Việt Nam và là giảng viên Khoa Việt Nam học, Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM. Chuyên môn: Văn học Việt Nam, Giảng dạy và nghiên cứu văn học, văn hóa Việt Nam.

  

3. Bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam

TS Huỳnh Đức Thiện - Trưởng bộ môn

 

Sinh năm 1972 tại Phú Yên. Tốt nghiệp Khoa Sử Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 1996. Tiến sĩ Lịch sử Việt Nam. Giảng viên bộ môn Lịch sử – Xã hội Việt Nam. Chuyên môn: Lịch sử Việt Nam. Một số công trình nghiên cứu: Làng nghề thủ công ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – Thực trạng và xu hướng phát triển (Chủ nhiệm, đề tài cấp ĐHQG, năm 2016), Quá trình đầu tư phát triển các khu công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam từ 1998 đến 2008 - Thực trạng và giải pháp (Chủ nhiệm, đề tài cấp Trường năm 2013), Tìm hiểu kinh nghiệm phát triển làng nghề của một số nước ở châu Á để để áp dụng vào Việt Nam, (tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ - ĐHQG-HCM, năm 2015). Di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh (Kỷ yếu hội thảo Việt Nam học, năm 2018). Tìm hiểu văn hóa ứng xử của đức Phật Thích Ca đối với các vấn đề xã hội (Kỷ yếu hội thảo Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc năm 2017),…

 TS Đinh Thị Dung

Sinh năm 1961, tại Thừa Thiên Huế, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Lịch sử Trường Đại học sư phạm Huế năm 1984.Thạc sĩ Lịch sử thế giới tại Đại học sư phạm 1 Hà Nội 1991. Tiến sĩ Sử học 2001 tại Đại học sư phạm TP HCM. Chuyên môn: Lịch sử Thế giới Cận - Hiện đại, Lịch sử Đông Nam Á, Lịch sử văn minh thế giới, Nhập môn Việt Nam học và khu vực học.Văn hóa Việt Nam và Lịch sử văn hóa Việt Nam. Giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Một số bài viết: Lê Văn Duyệt với vùng đất Nam Bộ, (NXB Văn hóa Sài Gòn, 2008). Lễ hội VN từ góc nhìn thích ứng và hội nhập văn hóa (Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, 2014), Văn hóa học và một số vấn đề lịch sử văn hóa (NXB ĐHQG TP HCM, 2017). Tính thực tiễn trong văn hóa thờ nữ thần của người Việt lưu vực sông Thu Bồn Tỉnh Quảng Nam (Tạp chí Văn hóa & Nguồn lực, Số 9 (1) 2017),…

 TS Lê Thị Mỹ Hà

 

Sinh năm 1977 tại Quảng Trị, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Lịch sử Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 1998. Tiến sĩ Dân tộc học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2016. Giảng viên Bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Chuyên môn: Lịch sử - Văn hóa Việt Nam. Giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội viên Hội Dân tộc học - Nhân học TP HCM. Các bài viết đăng trong sách Khoa học xã hội TP Hồ Chí Minh: những vấn đề nghiên cứu (tập 1 - 2005, tập 3 - 2007, NXB Tổng hợp TP HCM), sách Một số vấn đề về xây dựng chính quyền đô thị từ thực tiễn TP Hồ Chí Minh, (NXB Tổng hợp TP HCM, 2007), sách Đô thị hóa ở Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh từ góc nhìn lịch sử, văn hóa (NXB Tổng hợp TP HCM, 2008)… Các bài viết đăng trên Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, Tạp chí Nghiên cứu Phát triển của Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM và các bài viết đăng trong kỷ yếu hội thảo khoa học,...

 TS Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Sinh năm 1981 tại TP HCM. Tốt nghiệp chuyên ngành Lịch sử Việt Nam, Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại tại Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2016. Hiện là giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam, Khoa Việt Nam học, Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM). Chuyên môn: giảng dạy và nghiên cứu về lịch sử Việt Nam thời kỳ cổ trung đại, về chúa Nguyễn và triều Nguyễn, về lịch sử - văn hóa Nam Bộ. Học bổng học tập: chương trình Tiên tu Hán ngữ của Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2007-2008. Thành viên của Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Các công trình tiêu biểu: Cuộc gặp thượng đỉnh Việt – Trung – Xô ở Moskva bàn về việc ủng hộ Việt Nam trong những năm cuối cuộc kháng chiến chống Pháp 1950 - 1954 (2014). Một số đặc điểm của tầng lớp địa chủ ở Nam Bộ thế kỷ XVII - thế kỷ XVIII (2014). Vai trò của tầng lớp địa chủ trong công cuộc khai phá vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII - XVIII (2014). Công cuộc bảo vệ biên giới và xây dựng hệ thống đồn lũy của triều Nguyễn ở Nam Bộ (2015). Tác động của yếu tố văn hóa lên sự phát triển kinh tế - xã hội của người Khmer tại tỉnh Sóc Trăng (2006). 100 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam, tập 1: từ đầu công nguyên đến thế kỷ X (2006). 100 câu hỏi đáp về lịch sử Việt Nam, tập2 : thời kỳ Lý – Trần – Hồ (2006).

 Ths Nguyễn Thu Lan

 

Sinh năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, chuyên ngành Nhật Bản học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM năm 2000. Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế, Đại học Waseda, Nhật Bản năm 2008. Giảng viên Khoa Việt Nam học, hiện nay đang học tập và nghiên cứu chương trình Tiến sĩ, ngành Quan hệ Quốc tế, đại học Waseda, Nhật Bản; đồng thời cũng là giảng viên bán thời gian cho hệ đại học và sau đại học, khoa xã hội nhân văn, trường đại học Tsukuba, Nhật Bản. Học bổng của Chubu – Singapore Council từ năm 1997-2001. Học bổng của chính phủ Việt Nam (911) cho chương trình Tiến sĩ tại đại học Waseda từ năm 2016-2019. Một số bài viết: Foreign Students’ Motivation in Vietnamese Language Course at Faculty of Vietnamese Studies, University of Social Science and Humanities – Ho Chi Minh City National University, Vietnam, (Khon Kaen University, Research Journal 2015). Students Motivation in Martial Arts Club at University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City, National University, Vietnam, International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports, 2015,…

 ThS Nguyễn Tuấn Nghĩa

Sinh năm 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tốt nghiệp Khoa Đông phương học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM. Thạc sĩ Châu Á học, Trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG-HCM 2013. Giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Chuyên môn: lịch sử, văn hóa, xã hội phương Đông và Trung Quốc. Thành viên chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ JICA 2010, đại biểu quốc gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2011. Một số bài viết tiêu biểu: Nho giáo ở Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam, Xây dựng tâm lí tích cực cho học viên nước ngoài học tiếng Việt, Đôi nét về Phật giáo trong lịch sử dân tộc Chăm.

 ThS Nguyễn Thị Diễm Phương

Sinh năm 1981 tại Bạc Liêu. Tốt nghiệp Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM, khoa Đông phương học, tốt nghiệp Đại học Hùng Vương khoa Du Lịch. Thạc sĩ, NCS Khoa Văn hóa học, ĐHKHXH&NV – ĐHQG-HCM. Giảng viên bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Chuyên môn: Văn hóa học và Du lịch học. Một số bài viết trong các kỷ yếu hội thảo khoa học của Khoa Việt Nam học (ĐHKHXHNV – ĐHQG-HCM): Học ngữ pháp tiếng Việt bằng phương pháp trực quan (2007 - Đồng tác giả), Văn hóa xưng hô của người Việt (2013), Vài trao đổi về phương pháp triển khai một bài đọc hiểu tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài trình độ trung cấp (2010 - Đồng tác giả), Ứng dụng bản đồ tư duy trong việc dạy nói và viết tiếng Việt (2011 - đồng tác giả), Tính nguyên hợp trong Hội Gióng (2013), Văn hóa mẫu hệ trong phong tục hôn nhân của người Chăm (2015), Vị trí du lịch biển đảo ở Việt Nam (2016), Du lịch nông thôn ở ĐBSCL: tiềm năng và thách thức (2018)...

 ThS Phạm Lê Ánh Vân

Sinh năm 1985 tại TP Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp khóa 1 ngành Quan hệ Quốc tế trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG-HCM năm 2007. Tốt nghiệp Thạc sĩ Truyền thông tại Đại học Leeds, Anh Quốc năm 2010 - học bổng bán phần do Khoa Truyền thông, trường Đại học Leeds cấp. Chuyên môn: truyền thông, báo chí, tiếp thị nội dung, thiết kế trải nghiệm người dùng. Giảng viên thuộc bộ môn Lịch sử - Xã hội Việt Nam. Thành viên ban dịch thuật hội thảo khoa học quốc tế do khoa Việt Nam học tổ chức. Thành viên ban dịch thuật báo cáo kiểm định chất lượng AUN bậc cao học ngành Việt Nam học. Bài báo đã xuất bản: "Chảy máu chất xám" ở Việt Nam: giải pháp công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp (Kỷ yếu Hội thảo Liên Khoa Việt Nam học, 2017).