In bài này
Đào tạo
Lượt xem: 2996

Quy trình và mời viết bài đăng trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công Nghệ: Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

Ban hành quy chế đào tạo đại học

Công bố chương trình đào tạo bậc đại học theo hệ thống tín chỉ

Quy định tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ

Quy định về trích dẫn và chống đạo văn

Quy chế đào tạo từ xa bậc đại học của Bộ GD-ĐT

Quy chê tuyên sinh đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng của ĐHQG-HCM

Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ bậc đại học hệ chính quy